Borstcentrum

Contact

T 0251 265685

Polikliniek:

Balie G4 (begane grond)

Het Borstcentrum is gespecialiseerd in de zorg rondom patiënten met een (verdenking op een) goed- of kwaadaardige afwijking van de borst.

In het Borstcentrum werken verschillende medisch specialisten van het RKZ en de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) samen. Het Borstcentrum streeft naar hoogwaardige zorg op drie locaties voor de gehele regio Noord-Holland Noord: Beverwijk, Alkmaar en Den Helder. Jaarlijks behandelen onze specialisten en medewerkers meer dan 600 patiënten met borstkanker. Door deze aantallen zijn wij één van de grootste behandelaars van borstkankerzorg in Nederland.

Het RKZ heeft het roze lintje van Borstkankervereniging Nederland (BVN). Jaarlijks reikt BVN de lintjes uit, als keurmerk voor goede, patiëntgerichte borstkankerzorg. Ziekenhuizen worden jaarlijks beoordeeld in de Monitor Borstkankerzorg. Zij toetsen op verschillende criteria wat betreft zorgaanbod, ervaring, samenstelling van het behandelteam en ervaringen van patiënten. Ook wordt er gekeken in hoeverre ziekenhuizen patiënten in staat stellen zelf een keuze te maken over hun behandeling. Het roze lintje helpt patiënten bij het kiezen voor goede borstkankerzorg die aansluit op specifieke wensen.

Een afspraak of opname?

Ga naar de pagina Afspraak maken als u een verwijzing heeft naar het Borstcentrum.

Op onze polikliniek kunnen patiënten onderzoeken ondergaan die nodig zijn voor een diagnose. Door bundeling van de kennis op één plek, kunnen we snel handelen. Het onderzoek en vaststellen van de diagnose gebeurt vaak op één dag. In de video hieronder ziet u hoe zo’n dag verloopt. De tweede of derde dag volgt dan het behandeladvies.

 

Aandoeningen en behandelingen

Het Borstcentrum doet onderzoek, voert operaties uit en behandelt door middel van bestraling, chemotherapie, hormoonbehandeling en immunotherapie.

In de folders leest u meer informatie over de aandoeningen die wij behandelen en op welke wijze dat gebeurt.

Overzicht medische termen bij borstkanker

Bij borstkanker komt er veel op u af. Van de arts en de gespecialiseerd verpleegkundige krijgt u informatie. Dat kan gaan over de onderzoeken, de diagnose en de behandelingen bij borstkanker. In het online zorgportaal van het ziekenhuis kunt u meestal ook informatie vinden. Hierbij kunt u medische termen tegenkomen. Die zijn vaak lastig te begrijpen. Via deze link kunt u het woordenboek van medische termen bij borstkanker inzien. Per term staat uitgelegd wat de betekenis is. Als er synoniemen zijn, staan die er ook bij. Met deze woordenlijst willen wij u helpen om de vaktermen van borstkanker zo goed mogelijk te begrijpen.

Presentaties voorlichtingsbijeenkomsten

Het Borstcentrum heeft een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over borstkanker georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn presentaties getoond, die u op deze pagina nog eens kunt bekijken. De informatie is alleen volledig in combinatie met de toelichting van de sprekers, maar kan u toch enige duidelijkheid over de onderwerpen geven.

Poli’s en spreekuren

Oncoplastisch spreekuur
Tijdens het spreekuur bekijken chirurgen en plastisch chirurgen of een borstsparende behandeling mogelijk is, of welke mogelijkheden er zijn voor reconstructie van de borst.

Poli Kanker & Werk
Op deze poli ontmoet u een bedrijfsarts die gespecialiseerd is in de begeleiding van kankerpatiënten. Deze arts weet niet alleen veel van kanker, maar ook van de beste manier hoe om te gaan met werk tijdens en na behandeling. Uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist kan u op elk moment doorverwijzen naar de poli Kanker & Werk. U kunt uw vragen over werken bij kanker ook direct aan ons stellen. Als u een afspraak wilt maken, neemt u dan contact op.

Meer informatie

Meer online informatie:
Borstkanker.nl – website van de patiëntenvereniging. Naast medische informatie staat er ook veel informatie over de impact van borstkanker op uw leven. Op deze website vindt u ook onder andere een keuzehulp, zelfhulpprogramma’s, apps en andere online ondersteuning die u kunnen helpen.
Kanker.nl – een online platform dat kennis en ervaringen over kanker en informatie over patiëntenorganisaties bundelt. 
KWF.nl
– van KWF Kankerbestrijding met informatie over alles rondom kanker.
Ipso.nl – landelijke koepelorganisatie voor instellingen voor psychosociale oncologie o.a. inloophuizen.
Lookgoodfeelbetter.nl – over aandacht voor het uiterlijk voor mensen met kanker.
Kankerenwerk.nl – website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten en Organisaties over kanker en werk.
Netwerkpalliatievezorg.nl – van diverse organisatie in de regio Midden en Zuid-Kennemerland die zich bezighouden met zorg in de laatste levensfase.
Nvpo.nl – een website waarop u onder andere zorgverleners kunt vinden voor psychosociale zorg bij kanker.
Oncofysiomk.nl – Oncologie Fysiotherapie Midden Kennemerland.
Verwijsgidskanker.nl – een website die u helpt bij het vinden van ondersteunende behandeling en begeleiding bij kanker. Op ieder moment na de diagnose.

Het team

Als u bent opgenomen op de afdeling, heeft u het meest te maken met de (gespecialiseerd) verpleegkundigen. Zij staan dag en nacht voor u klaar. Ook zijn er leerling-verpleegkundigen, stagiaires, secretaresses en voedingsassistenten. Daarnaast zijn er artsen (in opleiding) op de afdeling.

Mammachirurg
Een mammachirurg is gespecialiseerd in aandoeningen van de borst en voert borstoperaties uit.

Plastisch chirurg
De plastisch chirurg houdt zich niet alleen bezig met cosmetische chirurgie. Binnen het RKZ werken de plastisch chirurgen vooral aan herstellen van functie en vorm van het lichaam van de patiënt.

Internist-oncoloog
Een internist-oncoloog heeft zich gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van kanker.

Radioloog
Radiologen zijn specialisten op het gebied van onderzoek naar de aard en de locatie van een aandoening of letsel door middel van stralen of geluidsgolven (echo, MRI, röntgen).

Radiotherapeut
De radiotherapeut is de specialist die zich bezighoudt met radiotherapie, beter bekend als ‘bestraling’.

Patholoog
Een patholoog is een medisch specialist, die zich voornamelijk bezighoudt met het stellen van diagnosen door weefsel- en celonderzoek.

Nucleair geneeskundige
De nucleair geneeskundige onderzoekt patiënten met behulp van radioactieve stoffen.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Verpleegafdeling

Tijdens een behandeling in het Borstcentrum kunt u terecht komen op verschillende verpleegafdelingen.

→ Algemene chirurgie
→ Oncologie
→ Plastische chirurgie

Klik hier voor de bezoektijden van de verpleegafdelingen.

Kwaliteit van zorg

Monitor Borstkankerzorg

Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft de jaarlijkse roze lintjes voor goede, patiëntgerichte borstkankerzorg uitgereikt. Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) en beide locaties van Noordwest Ziekenhuisgroep hebben opnieuw het lintje ontvangen.

De Monitor Borstkankerzorg is ontwikkeld door Borstkankervereniging Nederland en Mediquest, met medewerking van Stichting Pink Ribbon, Stichting Miletus en de ziekenhuizen. Ga naar www.monitorborstkankerzorg.nl voor alle informatie en de nieuwe criteria. U kunt op de bovenstaande link klikken om inzicht te krijgen in de kwaliteitseisen.

SONCOS

Voor de behandeling van borstkanker bestaan kwaliteitsnormen. Deze zijn opgesteld door de medische beroepsverenigingen, bijvoorbeeld de SONCOS. SONCOS is het platform voor medisch oncologen, oncologisch radiotherapeuten en oncologisch chirurgen. SONCOS heeft multidisciplinaire normen voor de kankerzorg vastgesteld. Dit zijn eisen waaraan een ziekenhuis moet voldoen om goede zorg aan kankerpatiënten te kunnen bieden. Deze eisen gaan onder andere over:

  • De deskundigheid die binnen het medisch team aanwezig moet zijn
  • Het aantal behandelingen dat een ziekenhuis minstens per jaar moet verrichten: de volumenorm

Het doel van deze normen is dat de kwaliteit van zorg in elk ziekenhuis op orde is. Ga naar www.soncos.org/ voor meer informatie.

NABON

De NABON nota is het handboek voor de organisatie van mammazorg. Het is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON).

Het NABON stelt zich het volgende ten doel:

  • De bevordering van een optimale diagnostiek en behandeling van patiënten met borstkanker
  • De bevordering van optimale voorlichting van patienten met borstkanker
  • Het bevorderen (en meten) van een snelle implementatie van nieuwe ontwikkelingen bij borstkanker
  • Het ontwikkelen (en meten) van prestatie-indicatoren op het gebied van borstkanker
  • De bevordering en overdracht van kennis op het gebied van borstkanker

Op www.nabon.nl/ vindt u meer informatie.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk