Ziekenhuischeck

Ziekenhuischeck is een website waarop u inzicht kunt krijgen in de kwaliteit van zorg van de ziekenhuizen. Elk ziekenhuis heeft een eigen pagina, maar deze zijn hetzelfde van opzet: voor ieder ziekenhuis worden dezelfde onderwerpen behandeld. Zo kunt u de zorg van verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken. Ziekenhuischeck is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De RKZ-Ziekenhuischeck geeft u een overzicht van de kwaliteitscijfers van het RKZ.

Waarom Ziekenhuischeck?

Er is steeds meer behoefte aan informatie over de kwaliteit van de zorg. Met Ziekenhuischeck geven de ziekenhuizen zelf inzicht in de kwaliteit van hun zorg. Ziekenhuizen geven op eenduidige wijze weer hoe zij op tien zorgonderwerpen ‘scoren’ en geven hierbij zonodig een toelichting:

  1. Patiëntenervaringen
  2. Werk van artsen (niet over individuele artsen, maar over de manier waarop het ziekenhuis het werk van artsen beoordeeld)
  3. Wachttijden
  4. Risicovolle operaties
  5. Medicijnen
  6. Infecties
  7. Pijn
  8. Keurmerken
  9. Sterfte
  10. Tevredenheid van medewerkers

Sterftecijfer

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft over het jaar 2018 een sterftecijfer van 89.

Dit betekent dat het aantal overleden patiënten lager is dan het landelijk gemiddelde van 100, maar dit is statistisch niet significant te noemen. In 2018 zijn 13.508 patiënten opgenomen in het ziekenhuis; 230 daarvan zijn in het ziekenhuis overleden.

2013-2015:   81
2014-2016:   85
2015-2017:   92

Het meest actuele cijfer is van 2018. Het cijfer over een periode van 3 jaar geeft een minder actueel, maar wel preciezer getal. De 3-jaars-sterftecijers van het RKZ zijn sinds 2008 steeds significant lager (= beter) dan het landelijk gemiddelde.

Toelichting op de berekening
De zogeheten ‘gestandaardiseerde HSMR (Hospital Standard Mortality Ratio)’ wordt op een bepaalde manier berekend. Bij de berekening wordt rekening gehouden met allerlei factoren rondom de ziekenhuissterfte: leeftijd van de patiënt, geslacht, type aandoening en acute of geplande opname tellen bijvoorbeeld mee. Het is een indicator die het aantal overleden patiënten vergelijkt met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte. Dit landelijk gemiddelde is 100 (de sterftecijfers van de Nederlandse ziekenhuizen liggen in 2017 tussen de 58 en 127.

Sterftecijfer per diagnosegroep/patiëntengroep
Niet alleen het ‘algemene’ sterftecijfer, maar ook het sterftecijfer per ziektebeeld (diagnosegroep) en/of patiëntengroep ligt in het RKZ in de meeste gevallen lager dan het landelijk gemiddelde. Bij de volgende groepen ligt het cijfer tussen 2015 en 2017 zelfs beduidend lager:

Ziekten van huid en onderhuids bindweefsel: 25
Acute opnamen: 86

Het volledige rapport over de jaren 2015-2017 kunt u hier downloaden.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen geeft een goede uitleg op haar website.

 

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

Tracking-ID UA-6990976-18