Ziekenhuischeck

Op de website www.ziekenhuischeck.nl vindt u de kwaliteitscijfers van de Nederlandse ziekenhuizen. Elk ziekenhuis heeft een eigen pagina. Zo kunt u de zorg van verschillende ziekenhuizen goed met elkaar vergelijken. Ziekenhuischeck is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De RKZ-Ziekenhuischeck geeft u een uitgebreid overzicht van de kwaliteitscijfers van het RKZ.

Waarom Ziekenhuischeck?

Er is steeds meer behoefte aan informatie over de kwaliteit van de zorg. Met Ziekenhuischeck geven de ziekenhuizen zelf inzicht in de kwaliteit van hun zorg. Ziekenhuizen geven op eenduidige wijze weer hoe zij op onderstaande zorgonderwerpen ‘scoren’ en geven hierbij zo nodig een toelichting.

Patiënttevredenheid
Patiënten geven het Rode Kruis Ziekenhuis een 7,8 als rapportcijfer. Dit cijfer geeft een algemene indruk van de ervaringen van patiënten, naasten, bezoekers en inwoners van de regio. Het Rode Kruis Ziekenhuis voert continu patiënttevredenheidsonderzoeken uit door middel van online vragenlijsten die wij voorleggen aan onze patiënten na een polibezoek of een opname voor behandeling. De uitkomsten hiervan worden kritisch bekeken ter sturing op de kwaliteit van onze zorg.  

Heropnames
Soms is het nodig om kort na een ontslag uit het ziekenhuis opnieuw opgenomen te worden. Dat kan zijn omdat dat gepland is. Het kan ook zijn dat u voor iets heel anders opgenomen moet worden. Als een heropname onverwacht is, kan dat iets zeggen over onze kwaliteit van de zorg. In 2020 was in het Rode Kruis Ziekenhuis het aantal patiënten dat opnieuw opgenomen moest worden gelijk aan het aantal verwachte opnames.

Lange opnames
De tijd waarin u als patiënt in het ziekenhuis ligt na een behandeling wordt steeds korter. Tegenwoordig kunt u vaak de volgende dag al naar huis. Het is vaak veel fijner om thuis te kunnen herstellen. Als u langer in het ziekenhuis opgenomen bent dan verwacht, kan het betekenen dat de zorg niet optimaal was. In 2020 is 11,3% van de patiënten in het Rode Kruis Ziekenhuis langer opgenomen dan verwacht. Dit is beter dan het landelijk gemiddelde van 14.6%.

Medicijncontrole
Ziekenhuizen moeten het medicijngebruik bij alle patiënten controleren. Dat doen we op het moment dat u wordt opgenomen in het ziekenhuis en als u wordt ontslagen. Het Rode Kruis Ziekenhuis scoort in 2020 bovengemiddeld in de medicijncontrole ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Ouderenzorg
Ziekenhuizen besteden extra zorg aan ouderen. We controleren patiënten die ouder zijn dan 70 jaar op de Spoedeisende Hulp op delier en op ondervoeding. Het Rode Kruis Ziekenhuis scoort op de controle van delier en ondervoeding bovengemiddeld ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Overlijden
Voor ieder ziekenhuis wordt jaarlijks een sterftecijfer uitgerekend. Dit is de Hospital Standard Mortality Ratio (HSMR). Dit sterftecijfer wordt vastgesteld, om te meten of er in een ziekenhuis meer of minder mensen overlijden dan verwacht.

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft over het jaar 2020 een sterftecijfer van 118. Dit betekent dat het aantal overleden patiënten hoger is dan het landelijk gemiddelde van 100. Uit analyse is gebleken dat de dossiers geen aanwijzingen laten zien die duiden op structurele tekortkomingen in onze zorg. De verhoogde HSMR lijkt te maken te hebben met de registratie en coderingen in het systeem. Momenteel wordt hoog ingezet op de verbetering hiervan.

Het cijfer over een periode van drie jaar geeft een minder actueel, maar wel een preciezer getal.

2018-2020: 100
2017-2019: 94
2016-2018: 93

Rode Kruis Ziekenhuis rapport 2018-2020

Pijncontrole
Ziekenhuizen proberen te voorkomen dat patiënten ernstige pijn hebben na een operatie. Het regelmatig vastleggen van de pijnscore is belangrijk voor goede pijnbestrijding. Patiënten met minder pijn voelen zich beter en herstellen ook beter. In 2020 is in het Rode Kruis Ziekenhuis bij 99,9% van de patiënten na operatie iedere dag in het ziekenhuis de pijnscore vastgelegd.

Wachttijden
Ieder ziekenhuis houdt de wachttijden bij. Voor de actuele wachttijden voor polikliniek, behandelingen en diagnostiek kunt u terecht op onze website en op ziekenhuischeck.

Alle rechten voorbehouden © 2022 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk