Kosten en vergoeding

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico, in 2021 is dat 385 euro.

 

Ziekenhuisbezoek 2021, eigen risico 2020?

Het kan voorkomen dat u een ziekenhuisbezoek heeft gehad in 2021, maar dat u het eigen risico van 2020 betaalt. Hoe kan dit? In deze afbeelding vindt u een uitleg aan de hand van een fictief voorbeeld.

Zelf de rekening betalen?

Soms moet u zelf (een deel van) de rekening betalen, bijvoorbeeld wanneer:

  • u zorg nodig heeft die niet onder de basisverzekering valt. Dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen, afhankelijk van uw aanvullende verzekering
  • u een specialist van het ziekenhuis bezoekt, maar geen verwijzing heeft van uw (huis)arts of verloskundige
  • uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis. Dan moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen

Meer weten over kosten, vergoedingen of een factuur?

Voor informatie over vergoedingen en zorgverzekeringen, kunt u het best terecht bij uw zorgverzekeraar. Algemene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Prijzen behandelingen (‘Passantentarieven’)

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit 
De prestaties binnen de ziekenhuiszorg zijn verdeeld in DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. Deze producten zijn te verdelen in twee segmenten: een gereguleerd segment en een vrij segment. Maar wat is dat?

1. Gereguleerd segment

Ongeveer 30% van de behandelingen in een ziekenhuis zit in het gereguleerde segment. Dit segment wordt ook wel het A-segment genoemd. Voor zorgproducten in het gereguleerde segment gelden maximumtarieven voor de kostenbedragen en honorariumbedragen.

De Consumentenbond startte in september 2016 een campagne om de tarieven van ziekenhuizen openbaar te maken. Het RKZ deelde als eerste ziekenhuis in Nederland zijn tarieven met de Consumentenbond. In de Zorgkostenvergelijker kunt u deze tarieven raadplegen.

2. Vrije segment

70% van de behandelingen in een ziekenhuis zit in het vrije segment. Dit segment wordt ook wel het B-segment genoemd. De kostenbedragen binnen dit deel van de ziekenhuiszorg zijn vrij onderhandelbaar. Dit betekent dat de overheid voor die behandelingen niet langer de tarieven bepaalt, maar dat de tarieven tot stand komen via afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieder. Voor de honorariumbedragen van de zorgproducten in het B-segment stelt de NZa maximumtarieven vast.

Tarieven vrije segment 2019,2020 en 2021

De tarieven van het Rode Kruis Ziekenhuis uit dit vrije segment kunt u hier downloaden.

Voorlopige passantentarieven 2021
Voorlopige passantentarieven 2020 – versie 31-1-2020
Passantenprijslijst 2019

Factuur ontvangen?

Heeft u een factuur ontvangen omdat u in het ziekenhuis voor een onderzoek en/ of behandeling bent geweest? Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn.

Bekijk het filmpje van de Nederlandse ZorgAutoriteit. Dit geeft uitleg over hoe een factuur tot stand komt. Heeft u andere of nog meer vragen? Mogelijk staat het antwoord onder het filmpje.

 

Voorbeeldfactuur

Uw factuur bevat allerlei codes en gegevens die waarschijnlijk niet bij u bekend zijn. Hier kunt u een voorbeeld van een factuur downloaden, waarop de verschillende onderdelen op de factuur worden benoemd.
 Voorbeeldfactuur RKZ

Toelichting op de factuur

Toelichting op de factuur
 Uitleg zorgfactuur RKZ

Veel gestelde vragen over facturen

Blanco
Wat betekent DBC-code op mijn factuur?

U heeft een factuur ontvangen omdat u in het ziekenhuis voor een onderzoek en/of behandeling bent geweest.

Op de factuur staan de kosten van de totale behandeling: van het eerste consult of onderzoek tot en met de laatste controle. Dit is de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Elke DBC heeft een code: de DBC-code.

Aan deze code hangt de totaalprijs van een complete behandeling. De factuur wordt pas opgemaakt als de totale behandeling is afgesloten; maximaal na 365 dagen.

Behandelingen en onderzoeken die uw huisarts heeft aangevraagd worden op basis van ‘losse’ verrichtingen gefactureerd.

Ik ben maar kort behandeld en ontvang nu een relatief hoge factuur. Hoe kan dit?

Dit kan gebeuren. Het soort behandeling bepaalt hoe hoog de factuur is. De ene behandeling kost meer dan de andere. De tijd die nodig is om een behandeling uit te voeren is niet van invloed op de hoogte van de factuur.

De data van behandeling op mijn factuur kloppen niet. Hoe komt dit?

Ieder zorgtraject heeft een standaard looptijd van maximaal 120 dagen. Alle zorgactiviteiten in deze periode vallen binnen dezelfde behandeling.

Wanneer een vervolgbehandeling wordt gestart, dan begint deze op de dag nadat het vorige traject is afgesloten. Dit hoeft niet een dag te zijn waarop u in het ziekenhuis bent geweest.

Na deze looptijd wordt uw zorgtraject afgesloten. De einddatum hoeft daarom niet altijd de laatste dag van uw behandeling te zijn. Ook wanneer u maar één keer bent geweest is het mogelijk dat de factuur een periode aangeeft.

Waar kan ik een kopiefactuur opvragen?

U kunt uw aanvraag bij de debiteurenadministratie indienen via het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Noteer hierbij altijd het factuurnummer en graag ook uw patiëntnummer. Heeft u deze gegevens niet, noteert u dan uw achternaam en uw geboortedatum.

Ik heb een factuur ontvangen voor een DBC die vorig jaar is gestart en geëindigd is in het nieuwe jaar. Kan de factuur worden gesplitst?

Dit is helaas niet mogelijk. Bij de invoering van de DBC-afspraken zijn regels vastgesteld. Een DBC wordt in zijn geheel gefactureerd tegen de voorwaarden die op de startdatum van de DBC geldig waren. De overgang naar een ander kalenderjaar is niet van belang voor de DBC-systematiek.

Ik heb een factuur ontvangen, maar ik ben niet in het RKZ geweest of behandeld?

Dat is mogelijk. Het kan zijn dat bijvoorbeeld door uw huisarts of een andere zorgverlener (uit de eerste lijn) bloed of weefsel of ander materiaal is afgenomen dat is opgestuurd voor onderzoek in het RKZ. Er staat dan een code vermeld op uw factuur bij ‘Afwijkende instellingscode’. Zie de voorbeeldfactuur.

Het RKZ brengt in dat geval de kosten bij u in rekening (of bij uw zorgverzekeraar). 

Twijfelt u toch over een factuur? Neem dan contact op met de zorgadministratie van het RKZ via het algemene nummer: 0251 – 265555.

Ik krijg een aparte factuur voor onderzoeken. Waarom is dit?

Een laboratorium- of ander onderzoek door het RKZ kan worden aangevraagd door uw huisarts, verloskundige of een andere eerstelijns zorgverlener.

Wanneer u naar aanleiding van deze aanvraag niet direct behandeld wordt door een specialist van het RKZ, dan vallen deze kosten niet binnen het DBC-zorgtraject, maar worden apart in rekening gebracht.

Bij een afname worden vaak meerdere laboratoriumonderzoeken verricht. Verschillende onderzoeken kunnen wel dezelfde verrichtingscodes hebben. Vandaar dat uw factuur meerdere malen dezelfde codes kan bevatten.

Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, omdat deze mijn behandeling wel vergoedt. Toch krijg ik een rekening thuis. Hoe kan dit?

De DBC wordt gefactureerd aan de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. Dat is een landelijke regel. Als u na aanvang van uw zorgtraject overstapt naar een andere zorgverzekeraar, wordt de gehele behandeling toch gefactureerd aan uw oude zorgverzekeraar.

Raadpleeg voor u een afspraak maakt met een medisch specialist altijd eerst uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Ik heb een factuur/betalingsherinnering ontvangen op mijn adres. Maar de persoon woont hier niet. Wat nu?

U kunt de factuur/betalingsherinnering retour afzender sturen en daarbij vermelden dat de persoon op het adres onbekend is.

Het Rode Kruis Ziekenhuis zal via de eigen administratie en de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) trachten te achterhalen waar de persoon woonachtig is.

Als hetzelfde adres gevonden wordt via de administratie of GBA, blijft u wel de betalingsherinnering ontvangen. U kunt dan contact opnemen met uw gemeente om de persoon van uw adres uit te laten schrijven.

Ik heb een betalingsherinnering van het incassobureau ontvangen, wat nu?

Hiervoor moet u contact opnemen met het incassobureau. U kunt de contactgegevens vinden op de brief die u van hen heeft ontvangen.

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft de vordering overgedragen en verzorgt geen financiële afhandeling meer voor deze facturen. Uiteraard beanwoorden wij nog wel inhoudelijke vragen over de factuur: over de geleverde behandelingen en andere diensten.

De behandeling zou volledig vergoed worden, maar toch moet ik betalen. Hoe kan dit?

Iedereen in Nederland heeft een eigen risico. Als u in het ziekenhuis komt, betaalt u eerst uw eigen risico, ongeacht de aard van de zorgvraag. 

Valt uw zorgvraag binnen het basispakket en is het totaalbedrag hoger dan uw eigen risico, dan vergoedt uw zorgverzekeraar het restbedrag.

Waarom moet ik altijd een verwijsbrief hebben voor een afspraak in het ziekenhuis?

Per 1 januari 2012 vergoeden de zorgverzekeraars geen zorgkosten meer van patiënten die zonder verwijsbrief naar het ziekenhuis komen. Als u een afspraak maakt met het ziekenhuis, is het dus belangrijk dat u een verwijsbrief heeft. Een bezoek aan de Spoedeisende Hulp is hierop een uitzondering.

Als u geen verwijsbrief heeft, krijgt u de factuur thuisgestuurd. De behandeling wordt dan niet vergoed.

Kosten consult op afstand

Sinds 1 januari 2018 kan een schriftelijk, telefonisch of videoconsult in rekening worden gebracht bij u of uw zorgverzekeraar. Deze consulten via telefoon of e-mail vervangen fysieke polikliniekbezoeken aan het Rode Kruis Ziekenhuis. Ze vallen onder de DBC en tellen daardoor mee voor het eigen risico. Deze activiteiten zijn zichtbaar op uw zorgnota.

Consulten via BeterDichtbij vallen ook onder deze zogenoemde ‘e-consulten’. Het voordeel van e-consulten is dat u als patiënt geen reiskosten heeft of parkeerkosten hoeft te betalen.

Let op, alleen een consult met een arts, verpleegkundig specialist of nurse practitioner (physician assistant) kan ertoe leiden dat kosten bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de kosten van telefonische consulten.

Blanco
Hoe kan het dat één telefoontje net zoveel kost als een gesprek bij de arts in de spreekkamer?

Dit hangt samen met de afspraken die gemaakt zijn met uw zorgverzekeraar. Een telefonisch consult voldoet aan dezelfde eisen als een consult op de polikliniek, zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur. Dit betekent dat voor beide consulten ook dezelfde kosten berekend en gedeclareerd worden. Deze zijn onderdeel van een DBC.

Wie bepaalt of ik naar het ziekenhuis ga of een telefonisch consult heb?

Uw medisch specialist bepaalt in overleg met u of u naar het ziekenhuis gaat of een telefonisch consult heeft. Wanneer er geen fysieke onderzoeken nodig zijn, kan het consult ook op afstand plaatsvinden.

Ik krijg een rekening voor een telefonisch consult met een medisch specialist, maar heb alleen een arts-assistent/verpleegkundig specialist/physician assistant gesproken?

Arts-assistenten, verpleegkundig specialisten en physician assistants zijn hiertoe bevoegd. Ook bij een poliklinisch bezoek ziet u soms een arts-assistent, verpleegkundig specialist of een physician assistant in plaats van de medisch specialist zelf.

Krijg ik ook een rekening voor de telefonische uitslag van een onderzoek?

Dat is inderdaad mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer deze bespreking telefonisch met de arts plaatsvindt ter vervanging van een consult.

Vanwege het Coronavirus heb ik een telefonisch consult gehad. Op mijn factuur staat dat ik op de poli geweest ben. Hoe kan dat?

Vanaf medio maart zijn veel poliklinische afspraken geannuleerd. Bij een deel van de patiënten die voor het eerst voor een klacht op de poli zou komen, is de poliafspraak omgezet in een telefonisch consult. Op advies van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn alle eerste polikliniekbezoeken die i.v.m. het coronavirus telefonisch zijn afgehandeld toch als polikliniekbezoek geregistreerd. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door het feit of u op de poli geweest bent of een telefonische afspraak gehad heeft.

Staat het antwoord dat u zoekt niet bij deze informatie?

Stel dan uw vraag aan de Debiteurenadministratie van het RKZ. Dit kan telefonisch via 0251 265555 (vraag naar de Debiteurenadministratie) of vul onderstaand formulier in.

Uw BSN hoeft u niet verplicht in te vullen, maar het zorgt ervoor dat uw factuur snel te vinden is.

Wij kunnen u ook terugbellen over uw factuur. Wilt u dit? Vult u dan uw telefoonnummer in.

8 + 11 =

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk