Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis

Met vrienden om je heen voel je je beter. Geef om het Rode Kruis Ziekenhuis!

De Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) wil het verblijf van patiënten en bezoekers in het RKZ en het Brandwondencentrum Beverwijk zo aangenaam mogelijk maken. De Stichting Vrienden van het RKZ is dé goede doelenorganisatie voor het RKZ en het bijbehorende Brandwondencentrum Beverwijk.
De stichting heeft het doel om financiële steun te werven om voorzieningen, initiatieven en activiteiten voor het welzijn van de patiënten en bezoekers van het RKZ te realiseren. Met de ontvangen donaties worden projecten gerealiseerd die niet uit het normale zorgbudget kunnen worden gefinancierd. Bijvoorbeeld speciale familiekamers, het opvrolijken van de ziekenhuisomgeving voor patiënten en hun bezoek, muziek voor patiënten en bezoekers, speciale verwenbehandelingen (na een chemokuur) en het opknappen van kinderspeelruimtes. Met donaties van particulieren, bedrijven en fondsen kunnen we dergelijke projecten voor aanvullende zorg wél realiseren. Alle giften en donaties aan het RKZ worden beheerd door de stichting.

Beleid

Het beleid van de Stichting Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis is om het vermogen in te zetten ter ondersteuning van wensprojecten in het RKZ. De Stichting verwerft haar inkomsten uit donaties, schenkingen, fondsen, legaten en andere baten.

Word vriend

Draagt u het RKZ een warm hart toe? Word dan vriend van het RKZ, hét ziekenhuis van ons allemaal. Vrienden kunnen op allerlei manieren helpen. U kunt vaste donateur worden en ons maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks steunen met een donatie. Maar ook een eenmalige bijdrage is van harte welkom. U kunt ook aangeven voor welk wensproject of welke afdeling uw donatie bestemd is. Via de ‘word vriend’ knop, komt u op de site waar u kunt aangeven of u een eenmalige donatie wilt doen of een sepa-machtiging geeft voor een doorlopende donatie.

 

Particuliere vrienden

Met een periodieke schenking helpt u als vriend om projecten te realiseren die het verblijf van patiënten, bezoekers en medewerkers in het ziekenhuis veraangenamen. Ondersteunt u ons liever eenmalig? Ook dan kunt u eenvoudig uw donatie overmaken via de doneerbutton. Kijk voor meer informatie over een periodieke schenking op http://anbi.nl/periodiek-schenken/. We sturen u graag een schenkingsovereenkomst.

Belastingvoordeel
Onder bepaalde voorwaarden zijn periodieke en gewone giften aftrekbaar. De Belastingdienst verstrekt daar informatie over.

Legaat of erfstelling
Wist u dat u de Stichting Vrienden van het RKZ ook kunt opnemen in uw testament? De overheid biedt hiervoor fiscale voordelen. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u de stichting ondersteunt. Bij een erfstelling neemt u de stichting op als erfgenaam in uw testament. U bepaalt zelf welk percentage van uw bezittingen bestemd is voor de stichting. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Speciale actie
Ter gelegenheid van uw verjaardag, jubileum of afscheid kunt u uw gasten vragen om in plaats van cadeaus geld te doneren aan een door u uitgekozen project in het ziekenhuis. Ook als u een speciale inzamelingsactie wilt starten, bijvoorbeeld door de organisatie van een evenement, denken we graag met u mee.

Bedrijfsvriend

Wilt u met uw bedrijf ook graag iets betekenen voor uw ziekenhuis? Dat kan door de adoptie van een specifiek wensproject of met een algemene donatie. Als Vriend van het RKZ draagt u bij aan het veraangenamen van het verblijf in het ziekenhuis en geeft u op een mooie wijze invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wat bieden wij u?
U verbindt uw naam aan een gerenommeerd en goed ziekenhuis. Elke dag staan onze medewerkers weer klaar om de beste zorg te leveren. Het RKZ is wereldvermaard om zijn Brandwondencentrum en heeft een eigen Kinderbrandwondencentrum. Onze bedrijfsvrienden bieden we de mogelijkheid om naam en URL te vermelden op onze website en nieuwsbrief. Jaarlijks wordt u uitgenodigd voor een Vriendenbijeenkomst. U bent al bedrijfsvriend vanaf € 750,- incl. BTW per jaar.

Fiscale voordelen
Omdat de Stichting Vrienden van het RKZ door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zijn uw giften (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar.

Over ons

E-mail via: communicatie@rkz.nl
Postbus 1074, 1940 EB Beverwijk
RSIN: 803383708
IBAN: NL42INGB0655837507
KvK: 4122498

Bestuur Vrienden van het RKZ
De stichting wordt bestuurd door leden met grote betrokkenheid bij de regio IJmond:
Ton van der Scheer (voorzitter), Voorzitter Haven en Ondernemers Vereniging IJmond
Diederik Posthuma (secretaris), Advocaat Nexus Advocaten
Loes Bierenbroodspot (penningmeester), Partner Deloitte Belastingadviseurs B.V.
Joke van Wijk (lid), Bestuurssecretaris Dijklander Ziekenhuis
Sandra de Jong (lid), Manager Communicatie RKZ

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van het RKZ zijn onbezoldigd (geen vergoeding). Het beleid van de Stichting Vrienden van het RKZ is om het vermogen in te zetten ter ondersteuning van wensprojecten in het RKZ. De Stichting verwerft haar inkomsten uit donaties, schenkingen, fondsen, legaten en andere baten.

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016

NOTULEN AV – Stichting Vrienden van het Rode Kruis – 2020
NOTULEN AV – Stichting Vrienden van het Rode Kruis – 2019
NOTULEN AV – Stichting Vrienden van het Rode Kruis – 2018

Alle rechten voorbehouden © 2022 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk