Mijn.rkz.nl

Contact

T 0251 265555

E vragenmijnrkz@rkz.nl

Op mijn.rkz.nl kunt u uw eigen medisch dossier online raadplegen, uitslagen van uw onderzoek bekijken of de correspondentie lezen tussen uw behandelend specialist(en) in het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

Inloggen

Om via de computer in te loggen op uw dossier is het nodig dat u als patiënt geregistreerd staat bij het RKZ. Daarnaast heeft u, voor een veilige toegang, uw DigiD nodig. Met behulp van deze handleiding kunt u op de juiste wijze inloggen op het zorgportaal Mijn.RKZ.nl.

Patiëntgegevens

Uw telefoonnummer, e-mailadres en de gegevens van uw apotheker kunt u inzien en zelf aanpassen. Heeft u een nieuw adres, geeft u dit dan telefonisch door bij het Klant Contact Centrum via 0251-265555.

Waarom krijgt u inzage?

Het belangrijkst is natuurlijk dat het uw behandeling betreft. U heeft daarom recht op uw persoonlijke informatie en wij geven u deze graag zo veilig mogelijk. Er is ook een praktisch voordeel. U kunt uw persoonlijke informatie raadplegen op elk door u gewenst moment. Omdat u voorafgaand aan een eventuele vervolgafspraak de uitslag al weet, kunt u zich beter voorbereiden op het gesprek met de zorgverlener over uw behandeling. Voor meer informatie over de procedure inzage en de aanvraagformulieren klik hier.

Uitslagen

Uitslagen van onderzoek worden vijf dagen na accordering door de behandelend arts gepubliceerd. De uitslagen worden niet online toegelicht.
De toelichting krijgt u van uw specialist.

Opvragen medisch dossier

Informatie die niet in uw dossier op het zorgportaal Mijn.rkz.nl staat, kunt u opvragen. Dat doet u door het downloaden van een formulier (zie hieronder in de grijze balk). Als gezaghebbend ouder of voogd van een kind (tot 16 jaar) kunt u een machtiging aanvragen voor het patiëntenportaal van uw kind. Ook kunt u toegang aanvragen tot het patiëntendossier van een ander (wilsonbekwaam) persoon via Mijn rkz.nl. Voor het aanvragen van een machtiging is het noodzakelijk dat u zelf aanwezig bent in verband met de identificatieverificatie

De arts moet het verzoek honoreren, tenzij dit in strijd is met de privacy van een ander. Bij afwijzing krijgt u schriftelijk bericht. Voor het verstrekken van een afschrift wordt meestal een vergoeding voor gemaakt kosten in rekening gebracht.

 

Vragen?

Heeft u vragen over uw persoonlijk patiëntendossier? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via 0251-265555 of stuur een mail naar vragenmijnrkz@rkz.nl

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Het Rode Kruis Ziekenhuis biedt u de mogelijkheid om een samenvatting van uw dossier als digitaal bestand te downloaden. Dit bestand is in codetaal en niet direct leesbaar. Het is bedoeld om te uploaden in een ander programma, zoals een Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

 

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk