Uw mening telt!

Heeft u een goed idee of een compliment? Een klacht of een vraag? Wij horen het graag!

ZorgkaartNederland

Uw mening telt! Op ZorgkaartNederland delen mensen hun ervaringen met de zorg. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij u past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Patiëntentevredenheidsonderzoek

Wij vinden uw mening over wat wij leveren belangrijk. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening? Om daar zicht op te krijgen, houdt het RKZ regelmatig patiënttevredenheidsonderzoeken.

Dit tevredenheidsonderzoek gebeurt door middel van een vragenlijst. U krijgt tijdens of na een bezoek aan of verblijf in het RKZ een uitnodiging om mee te doen aan het tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek krijgt u uitgereikt of wordt via e-mail toegezonden. Het onderzoek is anoniem. Het RKZ houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zodat de privacy van patiënten gewaarborgd blijft. Lees meer over het patiënttevredenheidsonderzoek in de folder.

Contactverzoek
Als u hier behoefte aan heeft, kunt u met ons in contact komen na het invullen van het patiënttevredenheidsonderzoek. U kunt hiervoor uw vraag of opmerking in een e-mail versturen naar pto@rkz.nl. Vermeld in deze e-mail uw voorletters en achternaam, e-mailadres en/of telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken en de naam van de polikliniek, verpleeg- of onderzoeksafdeling waar u bent geweest. Wij zullen uw vraag vervolgens per mail proberen te beantwoorden, of als u dat wenst, terugbellen.

Suggestie

Misschien heeft u geen echte klacht, maar vindt u wel dat sommige dingen beter kunnen in het ziekenhuis. Of u mist een bepaalde service of voorziening. Wij komen graag te weten wat uw ideeën zijn voor verbetering van ons ziekenhuis.

Compliment

Het kan ook zijn dat u (een afdeling of medewerker van) het ziekenhuis een compliment wilt geven voor de verleende zorg. Dat horen we natuurlijk ook graag!

Klacht

Voor u en onze collega’s is het prettig om uw klacht rechtstreeks te bespreken. Heeft u een klacht of slechte ervaring die u met ons wilt delen? Wij verzoeken u dan het klachtenformulier in te vullen. Eén van onze klachtenfunctionarissen neemt dan snel contact met u op. De gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend voor het verwerken van uw klacht.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionarissen. Zij zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 – 16.00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur telefonisch bereikbaar via nummer 0251 – 26 51 33.

→ Naar klachtenformulier

Heeft u een vraag of opmerking over een factuur? Op de pagina over kosten en vergoedingen staan veel vragen en antwoorden. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Dan kunt u op de pagina over kosten en vergoedingen een apart formulier invullen.

→ Naar kosten en vergoedingen

 

Klachtenregeling Spoedeisende Hulp (SEH)

Heeft u een klacht over de SEH van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)? Dan kunt u deze indienen bij de klachtenfunctionaris van het RKZ.

→ Naar klachtenformulier

 

Klachtenregeling Huisartsenpost

De huisartsenpost kent een eigen klachtenregeling, anders dan de klachtenregeling van het Rode Kruis Ziekenhuis:

De huisartsenpost hanteert een klachtenregeling die ervoor zorgt dat er conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) aandacht wordt besteed aan uw klacht. De klachtenregeling heeft als doel signalen van onvrede en klachten zo laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig mogelijk op te lossen

Klacht indienen

De eenvoudigste en vaak ook snelste oplossing is een klacht direct kenbaar maken aan de betreffende triagist of dienstdoende huisarts. Zij proberen dan samen met u de klacht op te lossen. Indien dit geen optie is of niet het beoogde resultaat heeft kunt u een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Dit kan op verschillende manieren.

U kunt:

Wat gebeurt er met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht zal de klachtenfunctionaris z.s.m. contact met u opnemen. Vermeld daarom altijd uw telefoonnummer of mailadres.

De klachtenfunctionaris probeert samen met u de klacht naar tevredenheid op te lossen en geeft u informatie en advies over de beste manier om met uw klacht om te gaan en maakt afspraken met u over eventuele vervolgstappen. Dit kunnen de volgende stappen zijn:

  • De klachtenfunctionaris bespreekt uw klacht volgens het principe van ‘hoor en wederhoor’, waarbij hij/zij afzonderlijk met u en de betreffende zorgverlener of leidinggevende praat. Daarna brengt hij/zij u op de hoogte van het resultaat en stelt eventuele vervolgstappen voor.
  • U kunt ook kiezen voor direct contact met de betreffende zorgverlener in de vorm van een bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris heeft hierbij de rol van onafhankelijke, neutrale en onpartijdige bemiddelaar en treedt tijdens dit gesprek op als gespreksleider.

De klachtenfunctionaris zal nauwkeurig uitzoeken wat er precies is gebeurd. Hiervoor kan het nodig zijn dat uw dossier wordt ingezien of dat de opgenomen telefoongesprekken worden teruggeluisterd. Wij gaan ervan uit dat u daartegen geen bezwaar heeft. Hij zal bekijken wat beter had gekund en waar nodig aanbevelingen doen om de zorg of de organisatie te verbeteren. Indien u een klacht jegens een zorgverlener indient, zal hij de klacht met de desbetreffende persoon bespreken.

Niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?

Indien u zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtafhandeling en van oordeel bent dat de klacht niet is opgelost, is er sprake van een geschil.

De huisartsenpost is aangesloten bij de geschillencommissie van DOKh in Alkmaar. Voor meer informatie over geschillen kunt u telefonisch contact opnemen met de Afdeling Klachten en Geschillen van DOKh: 072 – 520 83 25 of een e-mail sturen naar klachtenengeschillen@dokh.nl

Vul hieronder uw suggestie of compliment in. 

Compliment of suggestie?

3 + 14 =

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk