Verwijzers

Uitsluitend voor verwijzers

T 0251 264999

Het RKZ en de huisartsen in de regio IJmond werken nauw samen. We hebben overleg over de samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen, de onderlinge communicatie en bereikbaarheid. Daarnaast is goed afstemmen en bieden van gezamenlijke zorg een terugkerend thema.

Voor alle informatie rondom het Coronavirus verwijzen we u naar onze speciale pagina over dit onderwerp. U vindt hier alle relevante informatie voor patiënten, bezoekers en zwangeren.

 

Contactpersoon

Lisette Brenters is de contactpersoon vanuit het RKZ voor huisartsen; haar e-mailadres is huisartsen@rkz.nl. Neem gerust contact op met Lisette als u ideeën heeft hoe we de samenwerking tussen verwijzers en het RKZ kunnen verbeteren. Ook problemen in de samenwerking kunt u met haar delen. Lisette is de contactpersoon naar betrokkenen zorgverleners en/of afdelingen en koppelt de uitkomst naar u terug.

Wilt u de verwijzersnieuwsbrief van het RKZ ontvangen?

Bent u huisarts of een andere verwijzer?
Dan kunt u zich hier aanmelden voor de gratis nieuwsbrief.

 

AVG

5 + 11 =

Nieuws

Uitgestelde dermatologische zorg

Onlangs kwam opnieuw de uitgestelde kankerzorg in Nederland in de pers. Dit naar aanleiding van een rapport van het IKNL. Een groot deel van die uitgestelde kankerzorg betreft mensen met huidkanker. Een fors aantal mensen lijkt nog steeds terughoudend te zijn in het raadplegen van hun huisarts (en hun dermatoloog) uit vrees voor het coronavirus. Ook is de fysieke capaciteit in praktijken vaak...

Lees meer

Groepsbehandeling Psychiatrie

Er is plaats in onze groepsbehandelingen. Zowel in de psychotherapeutische AFT deeltijdbehandeling als in de SOLK-groep. Aanmelden kan via Zorgdomein. Er vindt dan een intake plaats met een...

Lees meer

RKZ afdeling orthopedie hervat schouderpoli

Na een periode waarin de omstandigheden het organiseren van een schouderpoli niet toelieten, is dit vanaf heden weer opgestart. Sinds 2018 organiseert de afdeling orthopedie van ons ziekenhuis in...

Lees meer

Agenda nascholing, conferenties en bijeenkomsten

Het Rode Kruis Ziekenhuis organiseert samen met HV-MK scholingen en symposia. In de agenda vindt u een overzicht van activiteiten specifiek voor huisartsen en andere verwijzers. Activiteiten voor patiënten vindt u in de algemene RKZ agenda op de homepage. 

 

Kennemer Convergentie

De Kennemer Convergentie is een jaarlijkse conferentie voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, leden van de Medische Staf en de vertegenwoordigers van het Rode Kruis Ziekenhuis. Deze convergentie vindt doorgaans in het laatste weekeinde van november plaats op landgoed Duin- en Kruidberg in Santpoort, waarbij een mix wordt geboden van inhoudelijke en sociale activiteiten. Ook stellen de nieuw in de regio gevestigde artsen (huisartsen, medisch specialisten en specialisten Ouderengeneeskunde) zich op een informele wijze aan hun collegae voor.
De organisatie is in handen van Margreet Bartels (internist RKZ), Natasja Jelsma (revalidatiearts RKZ), Eric Gielisse (maag- darm-leverarts RKZ), Robin Raabe (huisarts), vacant huisarts, Annette de Jong (secretaresse Raad van Bestuur RKZ), Denise Walsmit (secretaresse medische staf RZK), Ella Warmenhoven-Duijn (secretaresse managers zorg RKZ) en Lisette Brenters (relatiemanager RKZ).

Kleine nascholing op de huisartspraktijk

De kleine nascholing is een vorm van overleg van een huisartsengroep (HAGRO) en een medisch specialistische maatschap. Elke HAGRO kan op verzoek een van de maatschappen uitnodigen. Er kan gekozen worden om een onderwerp uit de lijst (zie bijlage) te bespreken of zelf een onderwerp aan te dragen. Ook kunnen tijdens deze bijeenkomsten actuele thema’s, nieuwe ontwikkelingen op het desbetreffend vakgebied, taakverdeling en (terug)verwijsbeleid besproken worden. Het inzicht in elkaars werkwijzen wordt hierdoor vergroot en de persoonlijke ontmoeting verstevigt de basis van de samenwerking.
Contactpersoon: Lisette Brenters (relatiemanager) T 0251-783743.

Klinische nascholing

De klinisch nascholing is een geaccrediteerde nascholing voor huisartsen die tweemaal per jaar plaatsvindt in het Rode Kruis Ziekenhuis. Tijdens deze nascholing worden werkafspraken over een specifiek onderwerp besproken. De voorbereiding per onderwerp ligt bij een huisarts uit de regio Midden-Kennemerland en een medisch specialist van het Rode Kruis Ziekenhuis.
Hierbij wordt steeds gepoogd om nieuwe tendensen, inzichten, richtlijnen of nieuwe wijzen van samenwerken op een bepaald terrein te belichten.
Na afloop van de presentatie worden de werkafspraken geplaatst op de verwijzerswebsite.
De organisatie is in handen van Timo Schumacher (huisarts) en Melisa Jongkind (Dokh) en Lisette Brenters (RKZ).

Regionale nascholingsdag

Regionale nascholingsdag voor huisartsen en praktijkondersteuners die jaarlijks in de maand juni plaatsvindt in het Rode Kruis Ziekenhuis. Na afloop van de bijeenkomst wordt door het BMS een borrel georganiseerd.
De organisatie ligt in handen van Timo Schumacher (huisarts) en Melisa Jongkind (Dokh).

Zorgdomein

Verwijzers kunnen met de verwijsapplicatie ZorgDomein digitaal naar he RKZ verwijzen voor specialistische zorg en digitaal eerstelijnsdiagnostiek aanvragen. Met ZorgDomein krijgt de u samen met de patiënt snel inzicht in wat elk ziekenhuis te bieden heeft, de toegangstijd en welke behandeltrajecten er zijn. Ook de informatie van de verwijzer naar de medisch specialist verloopt via ZorgDomein: de verwijsbrief en het onderzoek aanvragen.

Patiëntenbericht
De patiënt krijgt een patiëntbericht mee van de verwijzer, of deze wordt per e-mail naar de patiënt verzonden. Daarin staat belangrijke informatie over zijn of haar verwijzing, zoals het telefoonnummer van de betreffende polikliniek van het gekozen ziekenhuis. In het patiëntenbericht staat ook dat de patiënt na twee dagen ook zelf mag bellen naar de betreffende polikliniek als hij/zij nog niets gehoord heeft.

Doelen van ZorgDomein
Beter informeren verwijzer en patiënt Betere communicatie tussen professionals in de zorg Patiënt komt sneller op het juiste spreekuur Voorkomen onnodige bezoeken aan het ziekenhuis

Voortdurend verbeteren
ZorgDomein wordt voortdurend verbeterd en bijgewerkt. Daarvoor is feedback van verwijzers noodzakelijk. Verwijzers hebben zelf ook invloed op ZorgDomein, u kunt via de servicedesk@zorgdomein.nl vragen wie in uw regio contactpersoon is. Vragen of opmerkingen over het aanbod van het RKZ in ZorgDomein: zorgdomein@rkz.nl. Voor alle informatie over ZorgDomein kunt u terecht op www. zorgdomein.nl.

ZorgDomein-instructies voor verwijzers
→ Handleiding Zorgverlenersportaal Rode Kruis Ziekenhuis

Technische vragen over ZorgDomein
Met technische vragen over het systeem kunt u terecht bij de helpdesk van ZorgDomein: servicedesk@zorgdomein.nl of 020 471 52 82 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

ZorgRing

Voor veilige uitwisseling patiëntgegevens
De gegevens over patiënten zijn altijd privacygevoelig. Zorgring zorgt dat alle betrokkenen rond de patiënt kunnen communiceren in een veilige, betrouwbare omgeving.

Dankzij onze infrastructuur (ZSP zorgnetwerk, serverpark op gecertificeerde datacentres) gaat dit niet over het openbare en onveilige internet.

Met de applicatie ‘Teamviewer’ kunnen wij – uitsluitend met uw instemming – op afstand meekijken op uw beeldscherm en in overleg met u noodzakelijke aanpassingen doen.

ZorgRing is op werkdagen bereikbaar van 07.45 – 17.00 uur op 072 – 541 30 70 of via servicedesk@zorgring.nl. Alleen voor huisartsenposten en Ziekenhuizen heeft ZorgRing een 7×24 bereikbaarheidsdienst.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

Tracking-ID UA-6990976-18