Nieuws verwijzers

Prikken op afspraak

Helaas zijn er nog steeds veel mensen die zonder afspraak bij één van onze prikpunten komen. We willen u er graag nogmaals op wijzen dat ons laboratorium op afspraak werkt. Dat betekent dat mensen die bloed moeten laten prikken, urine inleveren of voor andere onderzoeken naar ons laboratorium of een prikpunt worden doorverwezen, eerst online een afspraak moeten maken. Dit kunnen zij doen via...

Lees meer

Start Slaapcentrum Heemskerk

Op maandag 18 januari opent het Slaapcentrum Heemskerk als onderdeel van het Rode Kruis Ziekenhuis. Alle slaapregistratie van het RKZ verhuist hiermee van de polikliniek in Beverwijk naar dit nieuwe...

Lees meer

Belangrijke informatie behandelingen RKZ

Minister Van Ark voor Medische zorg heeft vandaag, 22 december 2020, bekend gemaakt dat planbare reguliere zorg gestaakt wordt. Wat betekent dit voor uw afspraak in het RKZ? De afspraken op onze...

Lees meer

Nazorgpoli COVID-19

Drie maanden na de eerste symptomen van COVD-19 heeft een groot deel van de patiënten nog steeds klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid, drukkend gevoel op de borst of hoofdpijn. In het Rode...

Lees meer

RKZ start met thuismetingen COVID-patiënten

Vanaf maandag 7 december kunnen COVID-patiënten die 24 uur stabiel zijn, verder thuis door het RKZ gemonitord worden met een app. Twee keer per dag stuurt de patiënt gegevens in over onder andere...

Lees meer

Verwijzingen Radiologie

Vanaf 1 december 2020 is het niet meer mogelijk om patiënten via een papieren aanvraagbriefbrief naar de afdeling Radiologie te verwijzen. Vanaf 30 juni kunt u digitaal via Zorgdomein verwijzen naar...

Lees meer

Enquête Rode Kruis Ziekenhuis

Huisartsen vormen voor het Rode Kruis Ziekenhuis een belangrijke partner in de zorg. Als ziekenhuis willen we daarom graag weten wat u van ons vindt en wat uw ervaringen zijn met het doorverwijzen...

Lees meer

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk