Ergotherapie

Contact

T 0251 265677

Balie D, wachtruimte D1 (kelder)

 

Door ergotherapie leren mensen activiteiten in het dagelijks leven zo zelfstandig en veilig mogelijk uit te voeren, als dit door een ziekte of ongeval niet meer als ‘vanzelf’ gaat. De behandeling bestaat uit het in kaart brengen van wat nog mogelijk is en het vergroten van de zelfstandigheid.

Binnen de ergotherapie is veel aandacht voor de hand. De hand functioneert door een ingenieus en minutieus samenspel van weefsels en structuren en kan heel veel opdrachten van ons brein uitvoeren: met veel kracht werktuigen en machines bedienen, maar ook met grote snelheid, precisie en passie een instrument bespelen. Doven ‘praten’ met hun handen, blinden ‘lezen’ ermee. Maar de hand is ook, juist door zijn bouw, een kwetsbaar orgaan. Omdat de botten, banden en spieren van de hand en onderarm zeer nauw met elkaar verbonden zijn, kan een schijnbaar klein letsel aan uw hand of onderarm grote gevolgen hebben voor uw dagelijks functioneren.

Afspraak

Een afspraak voor Handtherapie maakt u via de afdeling Revalidatie.
Een afspraak voor het spreekuur Handchirurgie maakt u via de afdeling Plastische Chirurgie.
Als u een verwijzing heeft, kunt u contact opnemen. De gegevens vindt u op de pagina Afspraak maken.

 

Aandoeningen en behandelingen

Op de afdeling Ergotherapie behandelen we mensen die gevolgen ondervinden van hersenletsel, handletsel, brandwonden, heup- en knieaandoeningen en verminderd uithoudingsvermogen. De ergotherapeuten werken nauw samen met de verpleging en de afdelingen Fysiotherapie, Logopedie, Maatschappelijk Werk en Psychologie.

In de folders leest u meer informatie over de aandoeningen die wij behandelen en op welke wijze dat gebeurt.

Poli’s en spreekuren

Handtherapie
Handtherapie is een combinatie van ergotherapie en fysiotherapie. Handtherapeuten zijn deskundig op het gebied van (hand)aandoeningen, anatomie, wondgenezing, ontwikkelingen binnen de handchirurgie, het maken/aanmeten en waar nodig het bijstellen/aanpassen van (confectie-)spalken, het gebruik van protheses, het behandelen van blessures en aandoeningen en het herkennen van complicaties. In het RKZ zijn een aantal ergo- en fysiotherapeuten gespecialiseerd in handtherapie.

Spreekuur Handchirurgie
Tijdens het spreekuur Handchirurgie behandelen de plastisch chirurg en ergotherapeut (gespecialiseerd in handtherapie) diverse handproblemen, zoals:

  • Blessures of letsels aan hand en/of pols
  • Traumatische en complexe handletsels
  • Gewrichtsslijtage en gewrichtsontstekingen in hand/pols/ onderarm
  • Revalidatie na een operatie aan de hand en/of pols
  • Onbegrepen polsklachten
  • Overbelasting klachten

Het team

Ergotherapeut
De ergotherapeut onderzoekt uw mogelijkheden, wensen en beperkingen. Daarna stelt u samen met de ergotherapeut doelen op die u wilt bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van uw zelfredzaamheid (bijvoorbeeld aan- en uitkleden, wassen, koken, eten) en leren omgaan met hulpmiddelen.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk