Revalidatie

Contact

T 0251 265643

Balie C, wachtruimte C2
(begane grond)

Revalidatie betekent letterlijk herstel, of weer valide worden na een ongeval of medische ingreep. Revalideren kan behoorlijk ingewikkeld zijn, zowel lichamelijke als psychisch. U kunt revalideren bij het RKZ of buiten het RKZ (bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut) met evaluatie op de afdeling Revalidatie.

Op de afdeling Revalidatie in het RKZ werken artsen die verbonden zijn aan Heliomare in Wijk aan Zee. Voor een uitgebreide en ingewikkelde behandeling verwijzen we mensen door naar Heliomare.

Een afspraak?

Ga naar de pagina Afspraak maken als u een verwijzing heeft naar de afdeling Revalidatie. Het eerste consult duurt (maximaal) 45 minuten. Een vervolgconsult duurt zo’n 15 minuten.

De eerste afspraak duurt langer omdat uw klachten vaak al langer aanwezig zijn en er mogelijk al het nodige op medisch gebied is gebeurd. In de afspraak vraagt de revalidatiearts naar uw klachten en krijgt u een lichamelijk onderzoek. Het kan zijn dat er nog aanvullend lichamelijk onderzoek nodig is na de afspraak.

Doel van de eerste afspraak is de samenhang tussen uw klacht, de mogelijke stoornis en het niet goed functioneren van uw lichaam te verklaren. Als we haalbare doelen kunnen stellen en u aan de klachten wilt werken, kijken we of de revalidatie toegevoegde waarde heeft. Zo ja, dan starten we een revalidatietraject met één of meerdere disciplines.

Aandoeningen en behandelingen

Op de afdeling Revalidatie behandelen we patiënten na bijvoorbeeld een ongeval, operatie, beroerte of niet-aangeboren hersenletsel. Heel vaak wordt een probleem door meerdere factoren veroorzaakt. Als het probleem langer bestaat, wordt het steeds lastiger de oorspronkelijke oorzaak te achterhalen. En door chronische (pijn)klachten kunt u ook last krijgen van psychische klachten.

In het revalidatieteam werken verschillende behandelaars samen, onder leiding van een revalidatiearts. De patiënt werkt samen met dit team aan het opheffen of verminderen van zijn of haar beperkingen of leert hoe daarmee om te gaan en weer optimaal te laten deelnemen aan de samenleving. Daarbij is ook aandacht voor werk en opleiding. U heeft een verwijzing  van uw huisarts nodig. De vergoeding valt binnen het basispakket.

Geriatrische revalidatiezorg is gericht op een specifieke, kwetsbare (oudere) doelgroep, die minder belastbaar is. Deze zorg is gericht op herstel en/of verbetering van functioneren en wordt vaak geleverd in de keten ziekenhuis – verpleeghuis – verzorgingshuis of in de thuissituatie. De medische begeleiding is in handen van een specialist ouderengeneeskunde.

Revalideren kan tijdens een opname in het ziekenhuis. De revalidatiearts komt dan bij u langs en schakelt zo nodig andere afdelingen in, zoals Fysiotherapie of Ergotherapie. Revalideren na uw opname kan vanuit uw eigen huis met hulp van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, maar ook in een verpleeghuis of revalidatiecentrum als u nog niet naar huis kunt.

In de folders leest u meer informatie over de aandoeningen die wij behandelen en op welke wijze dat gebeurt.

 

Meer informatie

Revalideren bij Heliomare – Uitgebreide informatie over revalideren en de behandelprogramma’s bij Heliomare
NAH Netwerk Kennemerland – Informatie voor patiënten, mantelzorgers en professionals over zorg bij nietaangeboren hersenletsel

Het team

Revalidatiearts
De revalidatiearts werkt via Heliomare in het RKZ. De arts werkt veel samen met artsen en zorgverleners van andere specialismen. De revalidatiearts stelt de diagnose, coördineert en schrijft de juiste behandeling voor.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk