Oncologie

Contact

T  0251 265555

Oncologie gaat over de kennis en de behandeling van kanker. In het RKZ kunnen we vele vormen van kanker behandelen. Voor de minder vaak voorkomende soorten en voor de soorten waarvoor specifieke deskundigheid en voorzieningen noodzakelijk zijn, werken we samen met andere ziekenhuizen of verwijzen we u door naar een ander ziekenhuis.

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Stelt u die dan gerust aan uw specialist, casemanager of huisarts.

Klachten bij therapie

Krijgt u chemotherapie of radiotherapie en u heeft u één of meerdere van onderstaande klachten? Bel dan direct het ziekenhuis via nummer 0251-265555 en vraag naar uw specialist. Buiten kantooruren kunt u via hetzelfde nummer vragen naar de dienstdoende assistent internist.

 • Koorts boven 38,5 graden
 • Koude rillingen
 • Verminderd gevoel, verminderde kracht of tinteling in armen en benen
 • Langdurige bloedneuzen (langer dan 30 minuten)
 • Blauwe plekken, zonder dat u gevallen bent of u zich heeft gestoten
 • Een wondje dat blijft bloeden (langer dan 15 minuten)
 • Bloed in de ontlasting of urine
 • Langer dan 24 uur braken of meer dan 3-4 keer per dag (waarbij u niet reageert op de medicijnen tegen de misselijkheid)
 • Diarree langer dan 24 uur of 4-6 keer per dag en waterdun
 • Darmverstopping langer dan 2 dagen
 • Plotselinge huiduitslag
 • Verandering van pijn (toename of op een nieuwe plaats)

Een afspraak of opname

Ga naar de pagina Afspraak maken als u een verwijzing heeft naar de afdeling Oncologie.

 

Aandoeningen en behandelingen

Kanker is een ziekte waarbij cellen in het lichaam zich ongecontroleerd vermenigvuldigen. Hierdoor ontstaan tumoren (gezwellen), die schade kunnen aanrichten. Wanneer de ziekte zich uitbreidt, kan ook verder liggend weefsel worden aangetast. Er zijn vele vormen van kanker, omdat de ziekte zich in het hele lichaam kan voordoen.

Als uw huisarts vermoed dat u kanker heeft, krijgt u een verwijzing voor het ziekenhuis. In het RKZ onderzoeken we of u ook echt kanker heeft. Dit gebeurt bijvoorbeeld met radiologisch onderzoek (röntgen en echo’s), pathologisch onderzoek (het onderzoeken van weefsel) of bloedonderzoek. Hoe het onderzoek wordt uitgevoerd is afhankelijk van het ziektebeeld en/of uw persoonlijke situatie. De arts bespreekt dit uiteraard met u.

Zorgpad
Als uit onderzoek blijkt dat u kanker heeft, stellen we een behandelplan op. Per vorm van kanker is er een behandeltraject (Zorgpad). Hierin staat wat er gebeurt, door wie en in welke fase van diagnose, behandeling en nazorg. Wij nemen dit Zorgpad zorgvuldig met u door en stemmen dit af op uw persoonlijke conditie en situatie.

In de praktijk werken alle oncologiezorgverleners in het RKZ én daarbuiten als één team samen. Dit teamwork komt tot uiting in een speciaal Zorgpad: een totaal zorg- en behandelproces dat voor u op maat is gemaakt. Alle teamleden werken en overleggen aan de hand van hetzelfde Zorgpad, zo kunnen we u optimale zorg en behandeling bieden. In het Zorgpad is ook aandacht voor nazorg. Als uw behandelingen aanslaan gaat dit over controle en herstel. Als uw behandelingen helaas niet aanslaan en genezing van uw ziekte niet meer mogelijk is, richt de medische zorg zich op het remmen van de ziekte en/of het verminderen van de klachten. Dit heet palliatieve zorg.

In de folders leest u meer informatie over de aandoeningen die wij behandelen en op welke wijze dat gebeurt.

Poli’s en spreekuren

Telefonisch spreekuur dagbehandeling
Op werkdagen heeft de dagbehandeling telefonisch spreekuur van 9.00 uur tot 10.00 uur op nummer 0251-783737. Tijdens dit spreekuur kunt u bij de oncologieverpleegkundige terecht voor vragen en advies. Als overleg nodig is met uw behandelende arts, bellen wij u na 10.00 uur terug.

Borstcentrum, Oncoplastisch spreekuur (voor vrouwen met borstkanker) en Poli Kanker en Werk
Zie voor een beschrijving het kopje poli’s en spreekuren op de pagina van het Borstcentrum.

Meer informatie

Kwf.nl/kanker – op de website van KWF Kankerbestrijding leest u algemene informatie over de vele verschillende soorten kanker en behandelmethoden
Verwijsgidskanker.nl – een website met daarop informatie over ondersteuning en verlichting tijdens de ziekte en de periode daarna
Netwerkpalliatievezorg.nl/ middenenzuidkennemerland – website met uitgebreide informatie over palliatieve zorg in de regio: wat de zorg precies inhoudt, hoe het is georganiseerd, hoe en waar u het kunt aanvragen
Kanker.nl – een online platform dat kennis en ervaringen over kanker en informatie over patiëntenorganisaties bundelt
Ipso.nl – landelijke koepelorganisatie voor instellingen voor psychosociale oncologie o.a. inloophuizen
Lookgoodfeelbetter.nl over aandacht voor het uiterlijk voor mensen met kanker
Nfk.nl/kanker-en-werk – website over kanker en werk
Nvpo.nl – een website waarop u onder andere zorgverleners kunt vinden voor psychosociale zorg bij kanker
Oncofysiomk.nl – oncologie fysiotherapie Midden Kennemerland
www.kanker.nl/appstore – belangrijke en betrouwbare apps voor mensen met kanker bij elkaar. Apps kunnen veel steun bieden bij de keuze voor een behandeling en om weer gezonder en fitter te worden na de diagnose en behandeling van een kankersoort.

Het team

Op de Klinisch Beschouwende Oncologie Unit van de afdeling werken oncologieverpleegkundigen, oncologieverpleegkundige in opleiding, verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen, verpleegkundige stagiaires.

Goede communicatie is onmisbaar: tussen zorgverlener en patiënt én tussen zorgverleners onderling. Binnen het ziekenhuis en daarbuiten. De artsen, coassistenten en oncologieverpleegkundige van de afdeling Oncologie werken nauw samen met fysiotherapeuten, diëtisten, geestelijke verzorgers, palliatief team, pijnteam, ergotherapeuten en transferverpleegkundigen in het RKZ.

Internist/Oncoloog
Een oncoloog biedt zorg aan patiënten met vele soorten kanker en is met name verantwoordelijk voor de behandeling met chemotherapie, immuuntherapie en hormonale therapie. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere specialisten die kanker behandelen.

Casemanager
Bij een aantal vormen van kanker krijgt u een casemanager. De casemanager begeleidt u tijdens het gehele traject en is uw vaste aanspreekpunt. De casemanager kan uw eigen specialist zijn of een gespecialiseerd verpleegkundige.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Verpleegafdeling

Voor chemo (of andere) therapie, komt u op de dagbehandeling Oncologie op de vierde verdieping van het ziekenhuis. In één kamer behandelen we meerdere personen tegelijk.

Op de dagbehandeling werkt een team gespecialiseerde verpleegkundigen. De eerste keer dat u op de afdeling komt, heeft u een gesprek waarin we uitleg geven over de behandeling en de mogelijke bijwerkingen. De dagbehandeling Oncologie heeft geen vaste bezoektijden. Per patiënt mogen maximaal twee personen op bezoek komen.

Wordt u geopereerd? Dan komt u op de verpleegafdeling terecht waar uw behandeling plaatsvindt. Bijvoorbeeld op de verpleegafdeling van Longgeneeskunde, Gynaecologie of Interne Geneeskunde.

Klik hier voor de bezoektijden van de verpleegafdelingen.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk