RKZ OBESITASCENTRUM

Contact

E obesitascentrum@rkz.nl

Balie C wachtruimte C12
(begane grond)

Voor de behandeling van obesitas kunt u terecht bij het RKZ Obesitascentrum. Het RKZ Obesitascentrum heeft jarenlange ervaring in de operatieve behandeling van obesitas. Centraal hierbij staat een maag verkleinende operatie in combinatie met een ingrijpende verandering van uw levensstijl.

Als gevolg van de operatie en een gezond leefpatroon zal het gewicht blijvend verminderen en zullen medische klachten en risico’s verminderen en mogelijk zelfs verdwijnen. Bovendien zal de kwaliteit van uw leven sterk verbeteren.

Het Obesitascentrum werkt nauw samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) in Beverwijk (tegenover het RKZ). De chirurgen van het RKZ opereren patiënten met obesitas. De NOK begeleidt patiënten tijdens het intensieve voor- en natraject van de ingreep.

 

Informatiebijeenkomsten

Door de coronamatregelen worden de informatieavonden via zoom gehouden. Kijk in onze agenda voor meer informatie.

Elke maand vertellen een chirurg van het RKZ en een medewerker van de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) over het hele behandeltraject van het RKZ Obesitascentrum. In zo’n drie kwartier komen de belangrijkste onderwerpen bij een maagverkleining aan bod:

 • Wanneer komt u in aanmerking voor een maagverkleining?
 • Wat is een Gastric Bypass en wat is het verschil met een Gastric Sleeve?
 • Waar wordt naar gekeken tijdens de eerste screening?
 • Wat is het traject van de NOK om uw levensstijl te veranderen?
 • Kan ik met klachten bij een maagband ook worden geholpen?
 • Wat kan ik verwachten na de maagverkleining?
 • Hoe lang en door wie wordt ik na de operatie begeleidt?

De informatieavonden zijn gratis en bedoeld voor mensen met obesitas, hun naasten en andere belangstellenden.

Onderstaand vindt u video’s van de meest recente bijeenkomst toen de coronamaatregelen fysiek samenkomen nog toestond (augustus 2020).

Wanneer kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking bij de volgende punten:

 • Leeftijd tussen 18 en de 65 jaar
 • BMI hoger dan 40
 • BMI hoger dan 35 is met co-morbiditeit zoals suikerziekte, hart-long problematiek, gewrichtsklachten, slaap-apneusyndroom
 • Meerdere gedocumenteerde afval pogingen onder begeleiding van een diëtist

U komt niet in aanmerking bij:

 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Alcohol- of drugsmisbruik
 • Minder dan 5 jaar obesitas
 • Hormonale of metabole oorzaken van obesitas
 • Geen bereidheid tot analyse of levenslange nacontrole / begeleiding

Type operaties

In het RKZ voeren we twee ingrepen uit: de gastric bypass en de gastric sleeve. Hierbij wordt de gastric bypass verreweg het meeste uitgevoerd, omdat deze operatie het beste resultaat geeft met minimale kans op complicaties. De gastric sleeve voeren we vooral uit als een bypass technisch niet mogelijk is, of op speciale wens van de patiënt.

Beide operaties worden in principe uitgevoerd volgens een kijkoperatie (laparoscopisch). Op deze manier heeft de patiënt minder pijn, kleinere littekens en een sneller herstel. Gemiddeld duurt een maag verkleinende ingreep tussen de 40 en 50 minuten. Daar komt nog anesthesie- en voorbereidingstijd bij van ongeveer een half uur in totaal.

U kunt een video bekijken van de gastric bypass. In de folders eest u meer informatie over de aandoeningen die wij behandelen en op welke wijze dat gebeurt.

Het behandeltraject

U komt in het RKZ Obesitascentrum terecht na een positief advies in uw screening bij de NOK. U start met een bijeenkomst waarbij u voorlichting krijgt van de obesitasverpleegkundige over de ziekenhuis opname. Vervolgens komt u op het spreekuur bij de chirurg en wordt met u het advies over uw operatieve behandeling besproken.

Aansluitend vindt de preoperatieve screening plaats in het RKZ. Mogelijk moet u hiervoor nog langs andere medische specialisten zoals een longarts, internist of MDL-arts, dit verschilt per patiënt. Vervolgens start u met het voortraject bij de NOK.

U wordt geopereerd als u het voortraject bij de Nederlandse Obesitas Kliniek heeft afgerond. Na afronding wordt u gemiddeld binnen 6 weken in het RKZ geopereerd. U krijgt de exacte operatiedatum ongeveer 2 tot 3 weken van tevoren doorgebeld en per brief thuis.

Na de operatie volgt u een jarenlang natraject bij de NOK. Uw lichaam is voorgoed veranderd en het is belangrijk dat u uw levensstijl hierop aanpast. Uw motivatie om te willen veranderen is hierbij van groot belang.

Poli's en spreekuren

Spreekuur

Op dinsdag (hele dag) en vrijdagochtend is het spreekuur van de chirurg en Physician Assisitent (PA). Op dit spreekuur worden nieuwe patiënten en de patiënten die op controle komen, onderzocht.

Als u geopereerd bent, komt u na 2 tot 3 weken terug op het spreekuur. Dan wordt u door een gespecialiseerde verpleegkundige onderzocht, dit is ook op dinsdag (hele dag) en vrijdagochtend.

Maagbandenspreekuur
Als u al een maagband heeft kunt u elke eerste dinsdagmiddag van de maand op het spreekuur van de gespecialiseerde verpleegkundige komen. Daar kan uw maagband bijgespoten of leeggehaald worden.

Hiervoor moet u aangemeld zijn bij de Nederlandse Obesitas kliniek. De NOK zal u vervolgens verwijzen naar het Obesitascentrum van RKZ. Wanneer u een Ra-medical patiënt bent, kunt u hier uw medisch dossier opvragen: www.ra-medical.nl.

Het Obesitascentrum verleent geen overige begeleiding rondom de maagbandzorg, zoals een diëtiste of psycholoog. Maagbanden worden niet geplaatst in het Rode Kruis Ziekenhuis.

Nuttige websites

Obesitas, wat is het?

Obesitas is een ziekte die duidt op ernstig en langdurig overgewicht. Obesitas wordt gebaseerd op de BMI. BMI is een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamsgewicht.

Vaak gaat obesitas gepaard met verschillende klachten die de kwaliteit van leven verlagen en soms zelfs de verwachte levensduur verkorten.

Voorbeelden van veel voorkomende klachten zijn:

 • Type 2 Diabetes (suikerziekte)
 • Te hoog cholesterolgehalte (‘vet’-gehalte)
 • Slaap apneu (slecht/ondiep slapen, snurken en overdag moe en slaperig)
 • Artrose/ gewichtsslijtage (bijvoorbeeld knieklachten)
 • Stressincontinentie (urineverlies)
 • Depressie

We spreken van obesitas met co morbiditeit indien er sprake is van één of meerdere klachten als gevolg van langdurig overgewicht.

Hoe meld ik me aan?

Voor u kunt beginnen met de behandeling heeft u een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist nodig. Wanneer u een verwijzing heeft, kunt u zich aanmelden bij de Nederlandse Obesitas Kliniek. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging van de Nederlandse Obesitas Kliniek voor een oriëntatiegesprek.

Dag van de operatie

Als u een maag verkleinende operatie ondergaat, wordt u opgenomen op de afdeling Chirurgie op de 5e etage. Op de afdeling Chirurgie zijn twee vierpersoonskamers speciaal ingericht voor deze opname. Deze kamers bevatten aangepast meubilair en sanitair voor patiënten met obesitas. Bekijk hier een video over de dag van de operatie.

Klik hier voor de bezoektijden van de verpleegafdelingen.

Het team

U wordt behandeld door een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden. Zo krijgt u te maken met een chirurg, obesitasverpleegkundige en internist van het RKZ Obesitascentrum en een psycholoog, arts, diëtist en bewegingsdeskundige van de Nederlandse Obesitas Kliniek. De deskundigen hebben wekelijks overleg over uw situatie en passen hier de behandeling op aan. Zo bent u altijd verzekerd van de best mogelijke zorg.

Dr. H.A. Cense (chirurg)

Obesitas is een ziekte. Mensen met deze ziekte hebben recht op een serieuze benadering, en een serieuze behandeling. Die krijgen ze bij ons.

Dr. H.A. Cense werkt sinds 2006 als obesitas-chirurg in het RKZ en heeft vele honderden patiënten geopereerd. Daarnaast geeft dr. Cense met regelmaat onderwijs aan nieuwe chirurgen. Samen met het UMC werkt dr. Cense mee aan diverse wetenschappelijke studies op het gebied van obesitas.

Dr. A. Demirkiran (chirurg)

Door een operatie verschillende obesitas gerelateerde ziektes, zoals suikerziekte, COPD, gewrichtsklachten en hartklachten te verbeteren en zelfs genezen is een hele dankbare, levensverlengende verrichting.’

Dr A. Demirkiran is sinds begin 2014 werkzaam in het RKZ en gespecialiseerd in obesitas- en andere buikoperaties. Inmiddels is dr. Demirkiran ook één van de chirurgen-opleiders binnen het RKZ en verantwoordelijk voor de interne wetenschappelijke onderzoeken.

Dr. F.H.W. Jonker (chirurg)

Patiënten met morbide obesitas zijn lichamelijk en/of psychisch vastgelopen in hun eigen lichaam en leven daardoor in een gevarenzone met een beperkte levensverwachting. Tot nu toe bieden de bariatrische ingrepen de beste kans op doorbreking van deze patstelling.’

Dr. Jonker is sinds begin 2018 werkzaam in het RKZ en heeft daarvoor veel ervaring opgedaan in het Medisch Centrum Leeuwarden en Universitair Medisch Centrum Groningen. Dr. Jonker is gespecialiseerd in kijkoperaties, waaronder obesitas-chirurgie.

Dr. N.J. Harlaar (chirurg)

Drs. T. de Nijs (internist)

 

Drs. L. Lips (internist)

 

Mevr. M. Apaydin (Psysician Assistent)

 

 

 

 

 

 

 

Mevr. P.C.M. ten Brug (obesitasverpleegkundige)

Het is belangrijk om laagdrempelig te zijn, zodat patiënten je makkelijk kunnen bereiken.’

Sinds 2007 is obesitasverpleegkundige Petra het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Zij begeleidt het obesitas-spreekuur, waarin zij een actieve rol heeft. Controles en bijspuiten van de maagbanden voert zij zelfstandig uit.

Mevr. S. van Stralen (obesitasverpleegkundige)

‘’Door nauw contact te hebben met patiënten via verschillende kanalen, begeleiden we het proces van onze patiënten zo optimaal mogelijk.’’

Silvia is sinds 2014 werkzaam in het RKZ als (gespecialiseerd) verpleegkundige. Zij heeft zowel op de verpleegafdeling als op de polikliniek ervaring met de zorg voor patiënten met obesitas. In 2019 kwam zij vast in het behandelteam voor obesitas patiënten. Silvia begeleidt net als Petra het spreekuur voor nieuwe- en controle patiënten.

Mevr. C. Wijker (obesitasverpleegkundige)

‘Het op het gemak stellen van patiënten door een luisterend oor te bieden en duidelijkheid te verschaffen zorgt ervoor dat patiënten het traject goed doorlopen.’

Corrine is sinds 2007 werkzaam als verpleegkundige binnen de verschillende specialismen van het ziekenhuis. Zij werkt zowel op de verpleegafdeling als op de polikliniek waar patiënten met obesitas worden behandeld.

Mevr. J. Schoen (secretaresse)

‘We begeleiden het proces voor de patiënten vanaf het eerste telefonische contact tot aan en na de operatie.’

José is sinds 2020 werkzaam in het RKZ als secretaresse, zij heeft vanuit het Obesitascentrum RA-Medical ervaring met de zorg voor patiënten met obesitas. José ondersteunt het behandelteam.

Mevr. K. Hartog-Moed (operatieplanner)

‘Het is voor de patiënt ter voorbereiding op hun operatie van groot belang dat zij ruim van te voren worden geïnformeerd over hun operatiedatum.’

Sinds april 2017 werkt Karin behalve op  het secretariaat chirurgie bij het obesitascentrum als planner van alle Bariatrische operaties. Karin plant de operaties en informeert de patiënten hierover.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Bent u een verwijzer?

Wilt u patiënten verwijzen naar het Obesitascentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis? Via de website van het NOK treft u verwijsformulieren. Via het NOK zal de patiënt na een positieve screening in het RKZ terecht komen.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk