Wachttijden

Uitleg

 • Wachttijden dagverpleging en meerdaagse opname:
  De gemiddelde wachttijden van de afgelopen drie maanden. De actuele wachttijd kan echter anders zijn. Indien van toepassing vindt u deze wachttijd onder het kopje 'bijzonderheden'.
  Peildatum: 18 september 2019
 • Wachttijden poliklinieken:
  Het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek.
  Peildatum: 18-11-2019

Wachttijd te lang? Wachttijdbemiddeling

De overheid heeft voor medisch specialistische zorg maximale wachttijden vastgesteld (de ‘Treeknorm’). Overschrijdt de wachttijd deze norm, dan kunt u gebruik maken van wachttijdbemiddeling. Wij wijzen u graag op deze mogelijkheid. Wachttijdbemiddeling houdt in dat uw zorgverzekeraar op zoek gaat naar de gevraagde zorg met een kortere wachttijd. U neemt hiervoor zelf contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

 

Dit zijn de landelijk vastgestelde maximale wachttijden:

 

 • voor polikliniek: 28 dagen (4 weken)
 • voor diagnostiek en indicatiestelling: 28 dagen (4 weken)
 • tot de feitelijke behandeling (dagopname): 42 dagen (6 weken)
 • tot de feitelijke behandeling (kliniek/meerdaagse opname): 49 dagen (7 weken)

Polikliniek Fertiliteitpoli (voor problemen met vruchtbaarheid)

Wachttijd polikliniek: 23 kalenderdagen

Polikliniek Gynaecologie / Verloskunde

Wachttijd polikliniek: 15 kalenderdagen

Bijzonderheden

Wachttijden voor poliklinische ingrepen: 15 dagen

- Hysteroscopie

- LETZ

- Miniarc

- Novasure/Thermablade

- Sterilisatie (Essure)

Voor het maken van een afspraak voor een zwangerschapsecho kunt ook bellen met de poli Gynaecologie: 0251-265684

Polikliniek IVF-poli

Wachttijd polikliniek: 23 kalenderdagen

Bijzonderheden

Zie Fertiliteitpoli

Actuele wachttijden(en)

Baarmoederverwijdering

Wachttijd meerdaagse opname: 32 dagen

Bijzonderheden
Let op, dit zijn historisch berekende wachttijden.

De actuele wachttijd is momenteel ongeveer 84 dagen.

Wachttijden per gynaecoloog kunnen verschillen!

Incontinentie vrouw

Wachttijd meerdaagse opname: 100 dagen

Sterilisatie vrouw onder narcose

Wachttijd dagverpleging: 100 dagen

Bijzonderheden

Zie wachttijd polikliniek gynaecologie, voor de wachttijd voor poliklinische sterilisatie.