Verloskunde

Contact

T 0251 265684

Balie F wachtruimte F1 en F2

Verloskunde is het specialisme dat zich bezighoudt met zwangerschap en bevallen. U kunt om een medische reden worden doorverwezen naar het ziekenhuis omdat er extra controles nodig zijn tijdens de zwangerschap en/of bevalling. U wordt dan begeleid door de gynaecoloog en/of klinisch verloskundige.

De gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen van het RKZ werken in de integrale geboortezorgorganisatie IJmond Geboortezorg nauw samen met zes eerstelijns verloskundigenpraktijken (Beverwijk, Castricum, Heemskerk, IJmuiden, Uitgeest- Akersloot, Velserbroek-IJmuiden) en de daarbij behorende echocentra en RKZ Kraamzorg. Op de website van IJmond Geboortezorg vind je veel informatie, waaronder animaties (in meerdere talen) over o.a. welke zorgverleners je kunnen helpen als je een baby verwacht, je levensstijl tijdens een zwangerschap en wat er allemaal verandert als je een baby krijgt.

Als u in het RKZ onder controle bent en klachten heeft die te maken hebben met uw zwangerschap dan kunt u ons dag en nacht bereiken op nummer 0251-264996. Heeft u niet-spoedeisende vragen? Dan kunt u ook contact met ons opnemen via de BeterDichtbij app. U kunt hier naar vragen bij de poli Gynaecologie/Verloskunde.

Ook zonder medische indicatie kunt u er voor kiezen om in het Rode Kruis Ziekenhuis te bevallen, onder begeleiding van uw eigen verloskundige. Dit wordt een poliklinische bevalling genoemd.

Een afspraak maken?

Wilt u na verwijzing van uw verloskundige of huisarts een afspraak maken voor de polikliniek? Ga dan naar de pagina Afspraak maken.

Afspraak bij de gynaecoloog / klinisch verloskundige

Indien u onder controle bent van een eerstelijns verloskundige dan kan het zijn dat er tijdens uw zwangerschap een medische indicatie ontstaat. Uw verloskundige verwijst u door naar de gynaecoloog/ klinisch verloskundige. Het kan zijn dat uw zwangerschap vanaf het begin gecontroleerd wordt door de gynaecoloog en klinisch verloskundige.

Tijdens de eerste afspraak stelt de gynaecoloog of klinisch verloskundige u veel vragen om uw zwangerschap goed in kaart te brengen. Dit zijn onder andere vragen over uw gezondheid, de gezondheid van uw partner en over eventuele aandoeningen in beide families. Ook geeft zij algemene informatie over de zwangerschap en bevalling. Natuurlijk heeft u ook alle ruimte om zelf vragen te stellen. Bij iedere zwangere wordt standaard bloedonderzoek gedaan in het eerste trimester. Lees hierover meer informatie in de RIVM-folder zwanger zijn.

In uw zwangerschap maken we één of meerdere echo’s. Dit doen we om bijvoorbeeld de vitaliteit van de zwangerschap vast te stellen, de groei en het functioneren van de placenta te beoordelen of om de juiste termijn van de zwangerschap te bepalen. 

Tijdens de termijnecho en na uw toestemming kunt u een counselingsgesprek krijgen. In dit gesprek krijgt u informatie over onderzoeken die in de zwangerschap verricht kunnen worden. Op deze website kunt u meer informatie vinden over de screening bij ongeboren kinderen.

Lees voor meer informatie ook de RIVM-folders over screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20-weken echo.

Uw bevalling in het RKZ

Een bevalling is een bijzonder en spannend moment in uw leven. Voor ons is het belangrijk dat u in een vriendelijke en veilige omgeving kunt bevallen. De wens van de zwangere en haar partner staat centraal en hieraan zal, zo veel mogelijk, gehoor worden gegeven. Om bij ons te bevallen moeten uw gegevens bekend en gecheckt zijn. U kunt zich inschrijven bij de inschrijfbalie van ons ziekenhuis. Neem een geldig identiteitsbewijs en uw zorgverzekeringspas mee.

Alle informatie over een bevalling in het ziekenhuis, de voorbereiding hierop en de periode na uw bevalling kunt u lezen in de verschillende folders van de Verlos- en kraamafdeling.

Daarnaast kunt u in onderstaande video’s informatie bekijken over bevallen in het RKZ, de verloskamers en de kraamtijd.

 

Leeg
Video: Normale zwangerschap en bevalling (zonder medische indicatie)

Video: Zwangerschap en bevalling met medische indicatie

Video: RKZ Verloskamers

Video: Kraambed, de periode na de bevalling

Aandoeningen en behandelingen

Wanneer u zwanger bent en door uw huisarts of verloskundige bent doorverwezen naar de gynaecoloog, dan komt u bij ons op de polikliniek Verloskunde onder controle.

Er kunnen verschillende medische redenen zijn waarom u wordt doorverwezen naar de gynaecoloog, bijvoorbeeld: diabetes, acute zwangerschapsproblemen zoals een verhoogde bloeddruk of bloedverlies of een keizersnede bij een eerdere bevalling.

De echoscopisten ondersteunen de gynaecologen door het maken van echo’s. De meeste vrouwen laten tijdens hun zwangerschap één of meerdere echo’s maken van hun ongeboren kindje. Een aantal echo’s maakt deel uit van onderzoek naar aangeboren afwijkingen.

In de folders leest u meer informatie over de aandoeningen die wij behandelen en op welke wijze dat gebeurt.

 

Poli's en spreekuren

Bent u bij ons onder controle? Dan komt u een aantal keer langs op de polikliniek bij een gynaecoloog of klinisch verloskundige. De frequentie is afhankelijk van uw situatie. 

Zwangerenconsult

Tijdens een zwangerschap krijgt u meerdere controles. De gynaecoloog of klinisch verloskundige meet tijdens deze afspraak uw bloeddruk en controleert de groei van uw kindje. We bespreken uw vragen en leggen uit hoe het vervolgtraject er uit kan zien.

Verpleegkundig spreekuur

Bij een geplande keizersnede wordt u vooraf gebeld door een verpleegkundige die u informatie geeft over wat u kunt verwachten rondom uw keizersnede. 

Meer informatie

IJmond geboortezorg – site van de coöperatie IJmond Geboortezorg over samenwerking in de regio rondom zwanger worden, zwanger zijn, bevallen, de kraamtijd en de verandering naar ouderschap.

ZwangerHap – app van het Voedingscentrum over wat u wel en beter niet kunt eten tijdens uw zwangerschap.

Slimmer zwanger – ken je de app ‘Slimmerzwanger’? Dit is een persoonlijk coachingsprogramma gericht op het verbeteren van (on) gezonde voedings- en leefstijlgewoonten.

Zwangerwijzer – website van het Erasmus MC en het Erfocentrum met een gezondheidstest voor vrouwen (en mannen) die zwanger willen worden.

Zwanger nu – van alles over zwangerschap en bevallen van het Erfocentrum.

Borstvoeding – alles over het geven van borstvoeding van de Samenwerkende Borstvoeding Organisaties.

Anticonceptie – website over anticonceptie.

Perined – tijdens uw zwangerschap registreert uw verloskundige en gynaecoloog gegevens tijdens het hele traject. Hier kunt u lezen hoe de privacy geregeld is.

RIVM – site van het RIVM over onderzoeken bij ongeboren kinderen. Gaat in op screening op down-, edwards- en patausyndroom en de 20-weken echo.

NVOG  – website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Bij onze informatie verwijzen we regelmatig naar de uitgebreide patiëntenvoorlichting van de NVOG over zwangerschap en bevallen.

Rijksoverheid – informatie van de overheid over de rechten en plichten van ouders (alles wat u voor en na de zwangerschap moet regelen: ouderlijk gezag, erkennen van het kind etc.).

Het team

Gynaecoloog
Een gynaecoloog is een arts die gespecialiseerd is in vrouwenziekten. Deze arts is verantwoordelijk voor het onderzoek, het stellen van de diagnose en eventueel de behandeling van uw klacht.

Kinderarts
Een kinderarts is een arts die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen van 0 t/m 18 jaar.

Klinisch verloskundige
Een klinisch verloskundige is een verloskundige die werkzaam is in het ziekenhuis en een aanvullende opleiding heeft gevolgd voor het begeleiden van zwangeren met een medische indicatie.

Obstetrie verpleegkundige
Een obstetrie verpleegkundige is een verpleegkundige die een specialistische opleiding heeft gevolgd op het gebied van verloskunde.

Kraamverzorgsters
De kraamverzorgster ondersteunt de ouders tijdens de verzorging van hun pasgeboren kind.

Echoscopisten
Een echoscopiste verricht echoscopieën bij zwangere en niet zwangere patiënten.

Lactatiekundige
Een lactatiekundige is een expert op het gebied van borstvoeding. Ze geeft moeders voorlichting en advies over borstvoeding en helpt bij het oplossen van borstvoedingsproblemen.

Afdelingssecretaresse
De afdelingssecretaresse regelt de administratieve taken.

Zorgassistente
De zorgassistente is verantwoordelijk voor de voeding en ondersteunende taken.

Overig
We bieden als team opleidingsplekken aan co-assistenten, verloskundigen en verpleegkundigen.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Verpleegafdeling

U vindt de verpleegafdeling op de derde verdieping van het ziekenhuis. De afdeling is opgesplitst in twee delen:

  • Een deel voor zwangere en gynaecologische patiënten.
  • Een deel verloskunde. Bij aankomst op de 3e etage kunt u zich tijdens kantoortijden melden bij de witte balie.
    De afdelingssecretaresse meldt u aan bij de zorgverleners. Buiten kantoortijden kunt u de afdeling oplopen en u melden bij de teampost. Als de afdeling afgesloten is, tussen 23.00 en 7.00 uur, kunt u aanbellen.

Soms is tijdens de zwangerschap een opname in het ziekenhuis noodzakelijk, bijvoorbeeld bij een te hoge bloeddruk of voortijdige weeën activiteit. U kunt tijdens uw opname vragen stellen aan de verpleegkundige. De dienstdoende gynaecoloog of klinisch verloskundige loopt dagelijks visite.

De verlosafdeling heeft naast de verpleegafdeling ook negen prachtige kraamsuites waar moeder en partner tijdens de bevalling kunnen verblijven. Dit zijn kamers met een warme, huiselijke sfeer, waar alle voorzieningen aanwezig zijn om de weeën op te vangen, te bevallen en na de bevalling enige tijd met de baby te verblijven. Drie van de kamers zijn couveusekraamsuites, zodat ook baby’s in de couveuse bij de ouders kunnen blijven (als de conditie van het kindje het toelaat). Ook voor de partner is de kamer zo comfortabel mogelijk gemaakt: hij/zij kan continu aanwezig zijn bij (de voorbereiding op) de bevalling en de tijd erna met moeder en kind.

Er zijn geen vaste bezoektijden op de kraamsuites.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk