Geestelijke verzorging

Contact

T 0251 265650 | 265112
E geestelijkeverzorging@rkz.nl

 

Een onverwachte opname in het ziekenhuis is voor veel mensen een ingrijpende gebeurtenis. Het kan allerlei gevoelens losmaken, zoals angst en verdriet. Ook komen er bij een opname veel vragen op u af: wat gaat er gebeuren? Hoe ziet de toekomst er voor mij en mijn naasten uit?

De geestelijk verzorgers zijn er om hier met u en/of uw naasten over te praten: van mens tot mens. De geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke levensovertuiging of culturele achtergrond u ook heeft.

Stilteruimte

In het RKZ is een stilteruimte op de eerste verdieping. Dit is een ruimte voor meditatie of gebed, om een kaarsje te branden of om er zomaar even binnen te lopen, te zitten, en uw gedachten de vrije loop te laten. De stilteruimte is dag en nacht geopend. U kunt er zo binnenlopen.

Ervaringsverhalen geestelijke verzorgers

Onze geestelijk verzorgers helpen patiënten om te gaan met hun ziekte of de gevolgen van een opname in het ziekenhuis. Ze houden een weblog bij over hun werk.

→ ervaringsverhalen

 

Het team

Geestelijk verzorger
De geestelijk verzorgers hebben een divers takenpakket in het RKZ:

  • Bezoeken van patiënten op de afdelingen (ook op verzoek van naasten en medewerkers)
  • Bijstaan van patiënten en naasten in crisissituaties
  • Op verzoek van de patiënt contact opnemen met het pastoraat van de eigen geloofsgemeenschap
  • Zorgdragen voor religieuze rituelen. Ook verzoeken tot gebed en schriftlezing zijn welkom
  • Betrokken bij de opleiding van verpleegkundigen
  • Zorg voor ernstig zieke of ongeneeslijk zieke patiënten met het consultteam Palliatieve Zorg
  • Contact onderhouden met collega’s van verschillende geloofsgenootschappen in de regio

 → overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk