Wachttijden

Uitleg

 • Wachttijden dagverpleging en meerdaagse opname:
  De gemiddelde wachttijden van de afgelopen drie maanden. De actuele wachttijd kan echter anders zijn. Indien van toepassing vindt u deze wachttijd onder het kopje 'bijzonderheden'.
  Peildatum: 9 september2019
 • Wachttijden poliklinieken:
  Het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek.
  Peildatum: 02-09-2019

Wachttijd te lang? Wachttijdbemiddeling

De overheid heeft voor medisch specialistische zorg maximale wachttijden vastgesteld (de ‘Treeknorm’). Overschrijdt de wachttijd deze norm, dan kunt u gebruik maken van wachttijdbemiddeling. Wij wijzen u graag op deze mogelijkheid. Wachttijdbemiddeling houdt in dat uw zorgverzekeraar op zoek gaat naar de gevraagde zorg met een kortere wachttijd. U neemt hiervoor zelf contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

 

Dit zijn de landelijk vastgestelde maximale wachttijden:

 

 • voor polikliniek: 28 dagen (4 weken)
 • voor diagnostiek en indicatiestelling: 28 dagen (4 weken)
 • tot de feitelijke behandeling (dagopname): 42 dagen (6 weken)
 • tot de feitelijke behandeling (kliniek/meerdaagse opname): 49 dagen (7 weken)

Polikliniek Chirurgie

Wachttijd polikliniek: 6 kalenderdagen

Bijzonderheden

Vaatchirurgie: 10 dagen

Trauma: 15 dagen

Gastro-intestinale chirurgie: 32 dagen

Brandwonden donderdagmiddag: 69 dagen

Brandwonden en BWC: 0 dagen

Polikliniek Obesitas (polikliniek Bariatrie)

Wachttijd polikliniek: 37 kalenderdagen

Bijzonderheden

Voortraject (=periode vanaf intake tot operatie) duurt 12 weken

Polikliniek Oncoplastisch spreekuur (voor vrouwen met borstkanker)

Wachttijd polikliniek: 0 (blijvend) kalenderdagen

Bijzonderheden

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft een speciale, uitgebreide website over de behandeling en zorg voor mensen met borstkanker en andere borstaandoeningen. Kijk op RKZ.nl/borstaandoeningen

Polikliniek Spataderpoli

Wachttijd polikliniek: 10 kalenderdagen

Borstkankeroperaties

Wachttijd meerdaagse opname: 14 dagen

Galblaas

Wachttijd meerdaagse opname: 50 dagen

Bijzonderheden
Let op, dit zijn historisch berekende wachttijden.

De actuele wachttijd is momenteel ongeveer 52 dagen.

Bij een G.E. chirurg is de verwachte wachttijd 84 dagen.

Gastric Bypass

Wachttijd meerdaagse opname: 70 dagen

Bijzonderheden

Wachttijd tot operatie: 10-12 weken. In deze periode vindt het voortraject plaats (intake, begeleiding bij voorbereiding) bij de Nederlandse Obesitas Kliniek of RA-Medical.

 

Kijk voor meer informatie:

Liesbreuk

Wachttijd dagverpleging: 48 dagen

Bijzonderheden

Let op, dit zijn historisch berekende wachttijden.

De actuele wachttijd is momenteel ongeveer 49 dagen

Liesbreuklijn

Spataderen

Wachttijd dagverpleging: 28 dagen