Wachttijden

Uitleg

 • Wachttijden dagverpleging en meerdaagse opname:
  De gemiddelde wachttijden van de afgelopen drie maanden. De actuele wachttijd kan echter anders zijn. Indien van toepassing vindt u deze wachttijd onder het kopje 'bijzonderheden'.
  Peildatum: 5 juni 2019
 • Wachttijden poliklinieken:
  Het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt, tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek.
  Peildatum: 17-06-2019

Wachttijd te lang? Wachttijdbemiddeling

De overheid heeft voor medisch specialistische zorg maximale wachttijden vastgesteld (de ‘Treeknorm’). Overschrijdt de wachttijd deze norm, dan kunt u gebruik maken van wachttijdbemiddeling. Wij wijzen u graag op deze mogelijkheid. Wachttijdbemiddeling houdt in dat uw zorgverzekeraar op zoek gaat naar de gevraagde zorg met een kortere wachttijd. U neemt hiervoor zelf contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

 

Dit zijn de landelijk vastgestelde maximale wachttijden:

 

 • voor polikliniek: 28 dagen (4 weken)
 • voor diagnostiek en indicatiestelling: 28 dagen (4 weken)
 • tot de feitelijke behandeling (dagopname): 42 dagen (6 weken)
 • tot de feitelijke behandeling (kliniek/meerdaagse opname): 49 dagen (7 weken)

Polikliniek Borstcentrum

Wachttijd polikliniek: 3 kalenderdagen

Bijzonderheden

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft ook een speciaal spreekuur over borst(besparende) operaties bij borstkanker: het Oncoplastisch spreekuur

Polikliniek Chirurgie

Wachttijd polikliniek: 7 kalenderdagen

Bijzonderheden

Vaatchirurgie: 3 dagen

Trauma: 8 dagen

Gastro-intestinale chirurgie: 14 dagen

Brandwonden donderdagmiddag: 31 dagen

Brandwonden en BWC: 0 dagen

Polikliniek Obesitas (polikliniek Bariatrie)

Wachttijd polikliniek: 15 kalenderdagen

Bijzonderheden

Voortraject (=periode vanaf intake tot operatie) duurt 12 weken

Polikliniek Oncoplastisch spreekuur (voor vrouwen met borstkanker)

Wachttijd polikliniek: 0 (blijvend) kalenderdagen

Bijzonderheden

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft een speciale, uitgebreide website over de behandeling en zorg voor mensen met borstkanker en andere borstaandoeningen. Kijk op RKZ.nl/borstaandoeningen

Polikliniek Spataderpoli

Wachttijd polikliniek: 15 kalenderdagen

Borstkankeroperaties

Wachttijd meerdaagse opname: 18 dagen

Galblaas

Wachttijd meerdaagse opname: 69 dagen

Bijzonderheden
Let op, dit zijn historisch berekende wachttijden. De actuele wachttijd is momenteel ongeveer 105 dagen. Bij een G.E. chirurg kan dit langer zijn.

Gastric Bypass

Wachttijd meerdaagse opname: 70 dagen

Bijzonderheden

Wachttijd tot operatie: 10-12 weken. In deze periode vindt het voortraject plaats (intake, begeleiding bij voorbereiding) bij de Nederlandse Obesitas Kliniek of RA-Medical.

 

Kijk voor meer informatie:

Liesbreuk

Wachttijd dagverpleging: 87 dagen

Bijzonderheden

Let op, dit zijn historisch berekende wachttijden. De actuele wachttijd is momenteel ongeveer 140 dagen

Liesbreuklijn

Spataderen

Wachttijd dagverpleging: 42 dagen