Transferverpleging

Contact

T 0251 265555
E transfer@rkz.nl

Wanneer u het RKZ mag verlaten en (nog) niet zonder hulp thuis kunt functioneren, komt de transferverpleegkundige in actie. Zij stelt vast voor welke hulp of voorziening u, na ontslag uit het ziekenhuis, in aanmerking komt. Het kan hierbij gaan om levering van hulpmiddelen, thuiszorg, zorg in een verpleeghuis of kortdurende zorg in een verzorgingshuis.

Een afspraak of opname?

De transferverpleegkundige kan (eventueel op verzoek van de behandelend arts) tijdens opname in het RKZ contact opnemen met u of uw contactpersoon. U kunt ook zelf contact opnemen met de transferverpleegkundige. Dit kan telefonisch via de receptie van het RKZ van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur. U kunt ook een mail sturen naar: transfer@rkz.nl

 

Het team

Transferverpleegkundige
De transferverpleegkundige bemiddelt tussen patiënt, mantelzorger en de professionele zorg (zoals thuiszorg, wondzorg, zorginstelling). Ook helpt de transferverpleegkundige bij het regelen van tijdelijke hulpmiddelen voor in uw huis.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Meer informatie

Hetcak.nl – CAK is de afkorting voor Centraal Administratie Kantoor. Deze instantie bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage, indien u gebruik maakt van verblijf in een instelling op basis van de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Ciz.nl – CIZ is de afkorting van Centrum Indicatiestelling Zorg. Deze instantie beoordeelt een aangevraagde indicatie, die aangevraagd wordt door de transferverpleegkundige voor verblijf in een instelling. Het besluit wat hieruit volgt geeft aan of u recht heeft op de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk