Psychiatrie

Contact

T 0251 783724

Poli: balie F12 (1e verdieping)

secretariaat polikliniek en deeltijdbehandeling via 0251-783724

Secretariaat kliniek via 0251-783726

de Teamleider afdeling Psychiatrie is te bereiken via bovenstaande telefoonnummers.

De afdeling Psychiatrie richt zich op het vaststellen en behandelen van psychische aandoeningen. We werken met een uitgebreid therapieaanbod, dat we flexibel inzetten. Verschillende specialisten en behandelaren uit het psychiatrische team zijn betrokken bij uw behandeling.

Op de afdeling Psychiatrie worden mensen opgenomen met psychische klachten of een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. We selecteren bij opname zo weinig mogelijk op leeftijd of psychiatrische problematiek.

De afdeling Psychiatrie in het RKZ voldoet voor 100% aan de veldnormen, gesteld door de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

Een afspraak op opname?

Spoedpatiënten kunnen binnen één week bij ons terecht.

De wachttijd voor een afspraak verschilt niet per zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u helpen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt. Ook zorgen ze er dan voor dat de behandeling start binnen 10 weken vanaf de intake. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenoemde treeknormen).

Op de pagina Afspraak maken kunt u met een verwijzing een afspraak maken bij de afdeling Psychiatrie.

 

Aandoeningen en behandelingen

Het team van behandelaren biedt zorg bij psychische aandoeningen. Iedereen heeft wel eens psychische problemen. Soms lukt het niet om deze zonder hulp van anderen op te lossen. Soms zijn de psychische problemen (met of zonder lichamelijke problemen) zo belastend, dat iemand tijdelijk niet in de eigen omgeving kan blijven en een opname een oplossing kan bieden. Ook heeft de afdeling therapie voor bijvoorbeeld mensen met lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) en deeltijdbehandeling in groepsverband.

In de folders leest u meer informatie over de aandoeningen die wij behandelen en op welke wijze dat gebeurt.

 

Poli’s en spreekuren

SOLK-groep
SOLK staan voor Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten. Wij bieden een poliklinische groepsbehandeling aan voor mensen die kampen met reële lichamelijke klachten, waarvoor geen medische oorzaak te vinden is. Doel is niet het wegnemen van de klachten: deze zijn er en worden serieus genomen. Doelen zijn het zodanig leren omgaan met de klachten dat deze beter te dragen zijn en het optimaliseren van omstandigheden voor mogelijk (deels) herstel.

Psychotherapeutische deeltijdbehandeling (AFT)
Deeltijdbehandeling is een intensieve groepsbehandeling van één of meerdere dagdelen per week. Dit is een behandeling voor mensen met psychiatrische aandoeningen. Vaak is er sprake van depressiviteit of angststoornissen, een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfwaardering. We spreken hierbij van persoonlijkheidsproblematiek.

Het team

Als u bent opgenomen op de afdeling, heeft u het meest te maken met de (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Zij staan dag en nacht voor u klaar. Ook zijn er leerling-verpleegkundigen, stagiaires, secretaresses en voedingsassistenten.

Psychiater

Een psychiater behandelt mensen die een psychiatrische stoornis of probleem hebben. Je kan bijvoorbeeld bij een psychiater terecht voor schizofrenie, een bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornissen, ernstige depressies of dwangstoornissen. Een psychiater mag u medicijnen voorschrijven.

Psycholoog-psychotherapeut

Deze behandelaar heeft na een studie psychologie nog een opleiding tot psychotherapeut. De psycholoog-psychotherapeut behandelt vooral zwaardere psychologische klachten zoals persoonlijkheidsproblematiek of meervoudige problematiek.

GZ-psycholoog

De GZ-psycholoog is een psycholoog die na de studie psychologie ook een opleiding heeft gevolgd die meer op de praktijk gericht is.

Klinisch psycholoog

en klinisch psycholoog heeft na een studie tot GZ-psycholoog ook een studie tot Klinisch Psycholoog gedaan voor verdere verdieping. De klinisch psycholoog werkt niet met een bepaalde methodiek, maar heeft juist een groot aantal behandelmethoden paraat.

Systeemtherapeut

Een systeemtherapeut helpt u om te gaan met psychische klachten en betrekt daarbij uw omgeving. Het doel is om elkaar beter te leren begrijpen en elkaar positief te kunnen beïnvloeden.

Creatief therapeut

De creatief therapeut behandelt patiënten op de afdeling Psychiatrie door activiteiten met hen te ondernemen zoals muziek, dans, drama of handvaardigheid. Bedoeling is dat patiënten op deze manier in contact komen met hun gevoelens, deze leren uiten en uiteindelijk anders met problemen kunnen omgaan.

Dramatherapeut

De dramatherapeut creëert een veilige situatie en ruimte waarin u op een creatieve manier kunt experimenteren met emoties en gedrag. De dramatherapeut probeert hiermee een veranderings- of acceptatieproces op gang te brengen.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Verpleegafdeling

U vindt de verpleegafdeling van de afdeling Psychiatrie, ook wel PAAZ genoemd, op de vierde verdieping van het RKZ. De kliniek (opname- of verpleegafdeling) van de afdeling Psychiatrie heeft 16 bedden voor volwassenen vanaf 18 jaar en 1 moeder-kind kamer voor kortdurende behandeling. Binnen de kliniek ligt de nadruk op:

  • Diagnostiek en kortdurende behandeling
  • Crisisopvang
  • Behandeling van gecombineerde psychiatrische en somatische (lichamelijke) problematiek.

Klik hier voor de bezoektijden van de verpleegafdelingen.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk