Pathologie

Pathologie of ziekteleer bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes.

Op een afdeling pathologie wordt macro- en microscopisch onderzoek gedaan op weefsels (histologie) en cellen (cytologie) die door specialisten of huisartsen bij patiënten zijn verwijderd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse technieken.

 

De patholoog stelt na het onderzoek m.b.v. een microscoop een diagnose. De pathologen werken nauw samen met de behandelend arts. 

Laboratorium

Het laboratorium van de afdeling Pathologie is gebouwd conform de modernste richtlijnen. Alle moderne technieken zijn in het laboratorium aanwezig, waaronder immunologie, moleculaire technieken, dunne laag cytologie en telepathologie.

 

De afdeling Pathologie verzorgt de pathologische diagnostiek voor het Kennemer Gasthuis (KG) in Haarlem, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de huisartsen in de regio. De afdeling is gehuisvest in het KG.

 

De maatschap Pathologie heeft sinds 2008 de bevoegdheid voor het opleiden van medisch specialisten pathologie. De opleiding is een samenwerking met de afdeling Pathologie van het VUmc.