Pathologie

Pathologie of ziekteleer bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes. Op de afdeling pathologie wordt macro- en microscopisch onderzoek gedaan op weefsels (histologie) en cellen (cytologie) die door specialisten of huisartsen bij patiënten zijn verwijderd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse technieken.

De afdeling Pathologie verzorgt de pathologische diagnostiek voor het Spaarne Gasthuis (SG) in Haarlem, het RKZ en de huisartsen in de regio. De afdeling is gehuisvest in het SG.

Het laboratorium van de afdeling Pathologie is gebouwd conform de modernste richtlijnen. Alle moderne technieken zijn in het laboratorium aanwezig, waaronder immunologie, moleculaire technieken, dunne laag cytologie en telepathologie.

De maatschap Pathologie heeft sinds 2008 de bevoegdheid voor het opleiden van medisch specialisten pathologie. De opleiding is een samenwerking met de afdeling Pathologie van het Amsterdam UMC, locatie VU.

 

Het team

 

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk