Medische psychologie

Contact

T 0251 265320
E psysec@rkz.nl

Balie F, wachtruimte F4
(begane grond)

Uw behandelend arts in het RKZ kan u doorverwijzen naar de vakgroep Medische Psychologie als er sprake is van psychische klachten en problemen, die samenhangen met lichamelijke klachten en/of ziekte. 

U kunt hierbij denken aan:

  • Emotionele problemen, zoals somberheid en/of angst als gevolg van een aandoening, behandeling en/of complicatie.
  • Aandoeningen van de hersenen of zenuwen die kunnen leiden tot emotionele, cognitieve en gedragsmatige problemen. Cognitieve problemen zijn problemen die te maken hebben met het verwerken van informatie, zoals waarneming, aandacht, concentratie, geheugen, oriëntatie en taalgebruik.
  • Aanpassingsproblemen bij het leven met een chronische aandoening, zoals diabetes, astma of epilepsie.
  • Verwerkingsproblemen na een ziekenhuisopname en/of behandeling die als traumatisch ervaren wordt.
  • Angst voor medische procedures.
  • Lichamelijke klachten waarvoor geen medische oorzaak gevonden is, zoals hoofdpijn, buikpijn en vermoeidheid die tot belemmeringen leiden in het dagelijks functioneren.
  • Ontwikkelingsproblemen bij kinderen, problemen met eten, zindelijk worden, slapen.  

De vakgroep Medische Psychologie biedt diagnostiek en kortdurende behandeling aan jeugdigen, volwassenen en ouderen.

Binnen de vakgroep werken GZ-psychologen en klinisch psychologen (of psychologen in opleiding daartoe). Verder telt de vakgroep twee psychodiagnostisch werkers.  

Alle medewerkers hebben een beroepsgeheim. Wij delen enkel noodzakelijke informatie met de verwijzer en eventuele medebehandelaars. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen gegevens aan derden.

Afspraak maken met een psycholoog in het ziekenhuis

De vakgroep Medische Psychologie van het RKZ werkt alleen op verwijzing van een medisch specialist van het RKZ. Denkt u een afspraak met een psycholoog in het ziekenhuis nodig te hebben, bespreek dit dan met uw behandelend arts. Na verwijzing neemt de secretaresse Medische Psychologie contact met u op voor een eerste afspraak.

De kosten van uw behandeling worden volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Uw huisarts kan u niet doorverwijzen naar een psycholoog in het ziekenhuis, maar wel naar een psychologiepraktijk in uw woonomgeving.

 

Aandoeningen en behandelingen

In de folders leest u meer informatie over de aandoeningen die wij behandelen en op welke wijze dat gebeurt.

Poli’s en spreekuren


Het team

Er werken verschillende behandelaren op de afdeling Psychologie.

De GZ-psycholoog
De GZ-psycholoog binnen het team medische psychologie van het RKZ is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische klachten, die voortvloeien uit/samenhangen met een lichamelijke ziekte of aandoening. Een GZ-psycholoog is breed opgeleid en past een divers repertoire aan behandelmethodieken toe.

De klinisch psycholoog
De klinisch psycholoog binnen het team medische psychologie van het RKZ is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische klachten, die voortvloeien uit/samenhangen met een lichamelijke ziekte of aandoening en ingrijpen op meerdere levensgebieden.  Een klinisch psycholoog is volledig geschoold als psychotherapeut en is opgeleid in het doen van wetenschappelijk onderzoek en management.

De psychodiagnostisch medewerker
De psychodiagnostisch medewerker is gespecialiseerd in het afnemen van psychologische tests. Een psychodiagnostisch medewerker voert intelligentie-onderzoek uit en overig psychologisch onderzoek op het gebied van geheugen, concentratie en persoonlijkheid.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk