Medische Microbiologie

Medische microbiologie houdt zich bezig met het voorkomen en vaststellen van infectieziekten. Ook adviseren de specialisten (arts-microbioloog) over de behandeling bij infecties.

Micro-organismen zoals bacteriën, virussen, parasieten en schimmels komen overal in onze omgeving voor. Ze kunnen heel nuttig zijn, maar ze kunnen ook een schadelijke rol spelen bij verschillende infectieziekten. Door de medische microbiologie hebben we infectieziekten leren begrijpen, herkennen en bestrijden. Ziekten die vroeger dodelijk konden zijn zoals de pest, hondsdolheid, pokken en kinderverlamming zijn uitgeroeid of beheersbaar en behandelbaar geworden. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van vaccins en de uitvinding van antibiotica.

U heeft zelf geen contact met de arts-microbioloog. Uw arts kan deze arts-microbioloog 24 uur per dag, 7 dagen per week om hulp vragen. Na onderzoek van bijvoorbeeld bloed, urine of huidmonsters kan de arts-microbioloog uw arts adviseren over de behandeling van een infectieziekte. Zo kan hij/zij aanraden een bepaald antibioticum wel of juist niet te gebruiken om een infectie, zoals een longontsteking of wondinfectie, te bestrijden. De arts-microbioloog van het RKZ werkt vanuit het Streeklab Haarlem voor meerdere ziekenhuizen in de regio.

Het team

Arts-microbioloog

De arts-microbioloog helpt de afdeling Infectiepreventie van het ziekenhuis bij het voorkomen, signaleren en bestrijden van ziekenhuisinfecties. De arts-microbioloog helpt met de diagnose van uw infectie door het onderzoeken van bijvoorbeeld bloed, urine of huidmonsters. Ook heeft de arts-microbioloog regelmatig overleg met uw behandelend arts om infecties zo goed mogelijk te bestrijden. De arts-microbioloog houdt hierbij altijd rekening met eerdere infecties. Ook als u hiervoor alleen bij de huisarts bent geweest.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk