Medisch Maatschappelijk Werk

Contact

T 0251 265545
E cvanwijk@rkz.nl

Maandag, woensdag en
vrijdag telefonisch

Ziek zijn is vaak ingrijpend. De medisch maatschappelijk werker is er voor patiënten van alle afdelingen in het ziekenhuis. Zij kan u helpen als u zich onzeker, angstig of verdrietig voelt.

Daarnaast kan de medisch maatschappelijk werker u informatie of advies geven over praktische zaken, zoals werk, hulp, voorzieningen, financiën of uw thuissituatie. Ook uw partner, andere gezinsleden of naasten kunnen een afspraak maken met de medisch maatschappelijk werker.

Afspraak

Bel of mail om een afspraak te maken.

In het eerste gesprek bespreekt de maatschappelijk werker welke vragen u heeft. Vervolgens overlegt zij met u of wij u de hulp kunnen geven die u nodig heeft. Als dat niet zo is, dan verwijzen wij u door naar een andere hulpverlener. U hoeft niets te betalen voor de ondersteuning van de medisch maatschappelijk werker. Een eerste gesprek kan soms al helpen bij het op een rij zetten van wat er gebeurd is, wat dit voor u betekent en hoe u hiermee om wilt/kunt gaan. Vervolgens kunt u een vervolgafspraak maken.

De medisch maatschappelijk werker heeft beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat u bespreekt vertrouwelijk is. Wanneer de maatschappelijk werker het belangrijk vindt dat andere zorgverleners ook van uw situatie afweten, bespreekt zij dat vooraf met u. U geeft hiervoor eerst schriftelijk toestemming.

Meer informatie

www.bpsw.nl – beroepsvereniging maatschappelijk werk
https://www.dock.nl/buurten/haarlem/– maatschappelijke dienstverlening in de regio Zuid-Kennemerland
www.desmd.nl– Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Waterland
www.ggmd.nl– specialistisch maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden
Visio.org – specialistisch maatschappelijk werk voor blinden en slechtzienden
www.de-basis.nl– specialistisch maatschappelijk werk voor oorlog -en geweldsgetroffenen
Zorgwijzer.nl/faq/sociale-zekerheid – ZorgWijzer.nl is een voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen. ZorgWijzer.nl is geen onderdeel van een zorgverzekeraar en opereert zelfstandig
www.sterknaarwerk.info – zelfmanagement van een zieke werknemer
Uwv.nl – informatie over wet -en regelgeving, rechten en plichten
Mee.nl – MEE is er voor iedereen met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg
Cg-raad.nl – chronisch zieken en gehandicapten Raad Nederland
Rijksoverheid – Zorg en ondersteuning– informatie over Wet Maatschappelijke ondersteuning
Kennisring.nl

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk