Interne Geneeskunde

Contact

T 0251 783818

Polikliniek:
Balie E, wachtruimtes 8 en 10
(1e verdieping)

De afdeling Interne Geneeskunde is een breed vakgebied. Binnen de afdeling behandelen we vele verschillende inwendige ziekten zoals infectieziekten, stofwisselingsziekten, nierziekten, osteoporose en bloed- en beenmergziekten.

Omdat het vakgebied zo breed is, hebben veel internisten zich gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen. De aandachtsgebieden zijn:

Hematologie

Hematologie gaat over afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfeklieren. De hematoloog behandelt kwaadaardige ziekten van het bloed en beenmerg (zoals lymfklierkanker, acute en chronische leukemie en de ziekte van Kahler) en goedaardige bloedziekten (zoals bloedarmoede, te weinig of te veel bloedplaatjes). Voor chemotherapie werken we nauw samen met het UMC Amsterdam, locatie VU.

Nefrologie

Nefrologie richt zich op onderzoek, diagnose en behandeling van nierziekten. Ook het voorkomen van nierziekten is belangrijk. Wanneer de nieren (plotseling) helemaal niet meer werken zijn er nierfunctie vervangende behandelingen, zoals hemodialyse (bloedspoelingen), hemofiltratie (filteren van overtollige stoffen in het bloed), peritoneale dialyse (buikspoelingen) en niertransplantatie.

Endocrinologie

Endocrinologie houdt zich bezig met de chemische boodschappers van het lichaam: de hormonen en de stofwisseling. Een endocrinoloog onderzoekt en begeleidt patiënten met complexe hormoonaandoeningen en stofwisselingsziekten, zoals diabetes mellitus, schildklierafwijkingen, metabole botziekten, hypofyse- en bijnierproblemen, groei- en geslachtsklieraandoeningen, vetstofwisselings- en voedingsproblemen en (aangeboren) stofwisselingsstoornissen.

Oncologie

Interne geneeskunde is één van de specialismen die nauw betrokken zijn bij de behandeling van kanker.

Aandoeningen en behandelingen

Het stellen van een diagnose bij klachten is vaak een hele puzzel. Hierbij vormen het verhaal van de patiënt en het lichamelijk onderzoek de belangrijkste aanknopingspunten. Soms zijn ook meer ingewikkelde onderzoeken nodig om achter de oorzaak van de klachten van de patiënt te komen.
Bloed- en urineonderzoek helpen om een diagnose te stellen. Bij verdenking op een aandoening van de buikorganen maken we een echo en bij het vermoeden van een longaandoening een röntgenfoto van de borstkas. In de behandeling van ziekten kan de internist medicijnen of leefstijlveranderingen adviseren.

In de folders leest u meer informatie over de aandoeningen die wij behandelen en op welke wijze dat gebeurt.

Poli’s en spreekuren

Diabetespoli
Mensen met diabetes (suikerziekte) zijn vaak ‘vaste klanten‘ van het ziekenhuis, omdat diabetes een chronische ziekte is. Als u diabetes heeft, kunt u terecht bij de Diabetespoli. Speciaal opgeleide diabetesverpleegkundigen begeleiden u bij uw ziekte.

Poli Hypertensie
Hypertensie is de medische naam voor hoge bloeddruk. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot vernauwing van uw bloedvaten. Hierdoor kunt u last krijgen van onder andere nierziekten,
oogziekten (schade aan de bloedvaten van het netvlies), een hartinfarct of herseninfarct (beroerte). Op de poli testen we u in één ochtend op alle risicofactoren. Aan de hand van de resultaten maken wij een risicoprofiel en behandelplan. Na de tests krijgt u zo nodig medicijnen voorgeschreven en/of persoonlijk advies en ondersteuning bij het aanpassen van uw leefstijl.

Vasculaire Preventiepoli
U komt op deze poli als u gezondheidsklachten heeft die te maken kunnen hebben met risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals diabetes, hoge bloeddruk, overgewicht, hoog cholesterolgehalte). Op de Vasculaire Preventiepoli krijgt u uitgebreid onderzoek, zoals bloed- en urineonderzoek, hartfilmpje, meting van uw bloeddruk, lichamelijk onderzoek en een echo van uw buik. Dit doen we om risicofactoren voor hart- en vaatziekten in kaart te brengen. Aan de hand van de resultaten maken wij een risicoprofiel en behandelplan. Na de tests krijgt u zo nodig medicijnen voorgeschreven en/of persoonlijk advies en ondersteuning bij het aanpassen van uw leefstijl.

Fractuurpoli
Patiënten boven de 50 jaar die hun pols of heup breken, lopen het risico op osteoporose, ofwel botontkalking. Bij osteoporose worden de botten poreus, waardoor de kans om iets te breken groter wordt. Daarom worden deze patiënten uitgenodigd voor een meting van het botgehalte (DXA). U kunt hiervoor een afspraak maken met de fractuurpoli. We vragen u voor het onderzoek een vragenformulier in te vullen en mee te nemen.

Het team

Als u bent opgenomen op de afdeling, heeft u het meest te maken met de (gespecialiseerde) verpleegkundigen. Zij staan dag en nacht voor u klaar. Ook zijn er leerling-verpleegkundigen, stagiaires, secretaresses en voedingsassistenten. Daarnaast zijn er de volgende artsen (in opleiding) op de afdeling.

Internist
Een internist is specialist in de interne geneeskunde. Hij houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren (= herkennen en benoemen) en behandelen van ziekten van de inwendige organen. Denk aan nierziekten, bloedziekten en infectieziekten. Omdat het vakgebied zo breed is, hebben veel internisten zich gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen, zoals hematologie (bloedziekten) of nefrologie (nierziekten). Een internist opereert niet, maar kan een operatie wel adviseren. In dat geval verwijst de internist de patiënt naar de juiste specialist, bijvoorbeeld een chirurg. Bij preventie (het voorkomen) van ziekten geeft de internist voorlichting en kan hij/zij medicijnen voorschrijven.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Verpleegafdeling

U vindt de verpleegafdeling op de eerste verdieping van het
ziekenhuis. Op de afdeling liggen patiënten met verschillende
aandoeningen, zoals nierziekten, schildklierafwijkingen en
bloedziekten. Maar er liggen ook maag-darm-leverpatiënten,
neurologische patiënten en oncologie patiënten op deze
afdeling.

Klik hier voor de bezoektijden van de verpleegafdelingen.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk