Wachttijden (dag)behandelingen (opnames)

Zoeken in wachttijden

Selecteer in onderstaand menu de wachttijden van de behandeling waarnaar u op zoek bent.

 

CHIRURGIE
- Borstkanker

Wachttijd behandeling:  21 dagen

- Darmkanker (operatieve verwijdering deel van dikke darm)

Wachttijd behandeling:  28 dagen

- Galblaas

Wachttijd behandeling:  85 dagen

- Gastric bypass

Wachttijd behandeling:  82 dagen

- Liesbreuk

Wachttijd behandeling:  84 dagen

- Spataderen

Wachttijd behandeling:  21 dagen

GYNAECOLOGIE
- Baarmoederverwijdering

Wachttijd behandeling:  87 dagen

- Incontinentie vrouw

Wachttijd behandeling:  87 dagen

- Sterilisatie vrouw onder narcose

Wachttijd behandeling:  87 dagen

KAAKCHIRURGIE | MKA (MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE)

Alle ingrepen op de operatiekamer: 82 dagen

KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDE
- Neus- en/of keelamandelen kinderen

Wachttijd behandeling:  98 dagen

- Neustussenschot

Wachttijd behandeling:  112 dagen

- Oorbuisjes kinderen

Wachttijd behandeling:  63 dagen

NEUROCHIRURGIE
- Hernia

Wachttijd behandeling:  89 dagen

OOGHEELKUNDE
ORTHOPEDIE
- Kijkoperatie knie

Wachttijd behandeling:  42 dagen

- Meniscus of voorste kruisband

Wachttijd behandeling:  70 dagen

- Totale heupvervanging

Wachttijd behandeling:  98 dagen

- Totale knievervanging

Wachttijd behandeling:  119 dagen

PLASTISCHE CHIRURGIE
- Borstverkleining

Wachttijd behandeling:  182 dagen

- Buikwandcorrectie

Wachttijd behandeling:  182 dagen

- Carpaal tunnel syndroom

Wachttijd behandeling:  41 dagen

- DIEP Borstreconstructie

Wachttijd behandeling:  728 dagen

- Dupuytren

Wachttijd behandeling: 112 dagen

- Polschirurgie onder narcose

Wachttijd behandeling:  112 dagen

PSYCHIATRIE
UROLOGIE
- Blaasgezwel/-tumor

Wachttijd behandeling:  14 dagen

- Prostaatoperatie (TURP)

Wachttijd behandeling:  14 dagen

- Sterilisatie man onder narcose

Wachttijd behandeling:  87 dagen

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk