Wachttijden (dag)behandelingen (opnames)

Zoeken in wachttijden

Selecteer in onderstaand menu de wachttijden van de behandeling waarnaar u op zoek bent.

 

CHIRURGIE
- Borstkanker

Wachttijd behandeling:  21 dagen

- Darmkanker

Wachttijd behandeling:  28 dagen

- Galblaas

Wachttijd behandeling:  70 dagen

- Gastric bypass

Wachttijd behandeling:  70 dagen

- Liesbreuk

Wachttijd behandeling:  140 dagen

- Spataderen

Wachttijd behandeling:  42 dagen

GYNAECOLOGIE
- Baarmoederverwijdering

Wachttijd behandeling:  56 dagen

- Incontinentie vrouw

Wachttijd behandeling:  56 dagen

- Sterilisatie vrouw

Wachttijd behandeling:  56 dagen

KAAKCHIRURGIE | MKA (MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE)

Alle ingrepen op de operatiekamer: 56 dagen

KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDE
- Neus- en/of keelamandelen kinderen

Wachttijd behandeling:  84 dagen

- Neustussenschot

Wachttijd behandeling:  105 dagen

- Oorbuisjes kinderen

Wachttijd behandeling:  63 dagen

NEUROCHIRURGIE
- Hernia

Wachttijd behandeling:  56 dagen

OOGHEELKUNDE
ORTHOPEDIE
- Kijkoperatie knie

Wachttijd behandeling:  42 dagen

- Meniscus of voorste kruisband

Wachttijd behandeling:  63 dagen

- Totale heupvervanging

Wachttijd behandeling:  84 dagen

- Totale knievervanging

Wachttijd behandeling:  119 dagen

PLASTISCHE CHIRURGIE
- Borstverkleining

Wachttijd behandeling:  154 dagen

- Buikwandcorrectie

Wachttijd behandeling:  154 dagen

- Carpaal tunnel syndroom (poliklinische behandeling)

Wachttijd behandeling:  5 dagen

- Carpaal tunnel syndroom (behandeling op de operatiekamer)

Wachttijd behandeling:  126 dagen

- DIEP Borstreconstructie

Wachttijd behandeling:  728 dagen

- Dupuytren (poliklinische behandeling)

Wachttijd behandeling: 126 dagen

- Dupuytren (behandeling op de operatiekamer)

Wachttijd behandeling: 126 dagen

- Polschirurgie onder narcose

Wachttijd behandeling:  126 dagen

PSYCHIATRIE
UROLOGIE
- Blaasgezwel/-tumor

Wachttijd behandeling:  14 dagen

- Prostaatoperatie (TURP)

Wachttijd behandeling:  42 dagen

- Sterilisatie man (poliklinische behandeling)

Wachttijd behandeling: 14 dagen

- Sterilisatie man (behandeling op de operatiekamer)

Wachttijd behandeling:  42 dagen

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk