Wachttijden (dag)behandelingen (opnames)

Zoeken in wachttijden

Selecteer in onderstaand menu de wachttijden van de behandeling waarnaar u op zoek bent.

 

CHIRURGIE
- Borstkanker

Wachttijd behandeling:  21 dagen

- Darmkanker

Wachttijd behandeling:  28 dagen

- Galblaas

Wachttijd behandeling:  126 dagen

- Gastric bypass

Wachttijd behandeling: 168 dagen

- Liesbreuk

Wachttijd behandeling:  133 dagen

- Spataderen (poliklinische behandeling)

Wachttijd behandeling: 7 dagen

- Spataderen (behandeling op de operatiekamer)

Wachttijd behandeling: 42 dagen

GYNAECOLOGIE
- Baarmoederverwijdering

Wachttijd behandeling:  70 dagen

- Incontinentie vrouw

Wachttijd behandeling:  105 dagen

- Sterilisatie vrouw

Wachttijd behandeling:  70 dagen

KAAKCHIRURGIE | MKA (MOND-, KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE)

Alle ingrepen op de operatiekamer: 84 dagen

KEEL-, NEUS- EN OORHEELKUNDE (KNO)

Wachttijd behandeling: 28 dagen

- Neus- en/of keelamandelen kinderen

Wachttijd behandeling: 60 dagen

- Neustussenschot

Wachttijd behandeling: 119 dagen

- Oorbuisjes kinderen

Wachttijd behandeling: 56 dagen

MAAG-, DARM- EN LEVERZIEKTEN (MDL)

Wachttijd 1e afspraak polikliniek: 28 dagen

- Colonoscopie

Wachttijd onderzoek:  49 dagen

- Gastroscopie

Wachttijd onderzoek :  29 dagen

NEUROCHIRURGIE
- Hernia

Wachttijd behandeling:  49 dagen

OOGHEELKUNDE
ORTHOPEDIE
- Kijkoperatie knie

Wachttijd behandeling:  70 dagen

- Meniscus of voorste kruisband

Wachttijd behandeling:  65 dagen

- Totale heupvervanging

Wachttijd behandeling:  130 dagen

- Totale knievervanging

Wachttijd behandeling:  90 dagen

PLASTISCHE CHIRURGIE
- Borstverkleining

Wachttijd behandeling:  294  dagen

- Buikwandcorrectie

Wachttijd behandeling:  294 dagen

- Carpaal tunnel syndroom (poliklinische behandeling)

Wachttijd behandeling:  9 dagen

- Carpaal tunnel syndroom (behandeling op de operatiekamer)

Wachttijd behandeling:  119 dagen

- DIEP Borstreconstructie

Wachttijd behandeling:  728 dagen

- Dupuytren (poliklinische behandeling)

Wachttijd behandeling: 9 dagen

- Dupuytren (behandeling op de operatiekamer)

Wachttijd behandeling: 119 dagen

- Polschirurgie onder narcose

Wachttijd behandeling:  140 dagen

PSYCHIATRIE
UROLOGIE
- Blaasgezwel/-tumor

Wachttijd behandeling:  14 dagen

- Circumcisie (poliklinische behandeling)

Wachttijd behandeling:  23 dagen

- Circumcisie (behandeling op de operatiekamer)

Wachttijd behandeling:  35 dagen

- Prostaatoperatie (TURP)

Wachttijd behandeling:  35 dagen

- Sterilisatie man (poliklinische behandeling)

Wachttijd behandeling: 11 dagen

- Sterilisatie man (behandeling op de operatiekamer)

Wachttijd behandeling:  35 dagen

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk