Klachtenformulier

Heeft u een klacht? Wij horen het graag!

Klachtenformulier

Gaat uw klacht over een bepaalde afdeling?

Gaat uw klacht over een bepaalde medewerk(st)er van ons ziekenhuis?

Heeft u uw klacht besproken met een medewerk(st)er van het ziekenhuis?

Wilt u nog nader schriftelijk of mondeling contact met ons over deze klacht?

Zo ja, op welke wijze?

Zo nee, wat wilt u dat er met uw klacht gebeurt?

Hier kunt u uw gegevens invullen

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk