Klachtenformulier

Informatie

Alvorens u dit formulier invult, vragen wij u om de informatie over de klachtenprocedure op deze site goed door te lezen. Bij vragen kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U kunt ook een formulier van deze site uitprinten en opsturen naar de klachtenfunctionaris. Voor haar gegevens en het formulier klikt u hier. U kunt bij haar ook terecht voor vragen.

Gaat uw klacht over een bepaalde afdeling *

Gaat uw klacht over een bepaalde medewerk(st)er van ons ziekenhuis? *

Heeft u uw klacht besproken met een medewerk(st)er van het ziekenhuis?

Wilt u nog nader schriftelijk of mondeling contact met ons over deze klacht? *

Zo ja, op welke wijze?

Zo nee, wat wilt u dat er met uw klacht gebeurt?

Geslacht

Paginaopties: