Trombosedienst

De Trombosedienst Beverwijk maakt onderdeel uit van het Klinisch Chemisch Laboratorium van het Rode Kruis Ziekenhuis.

 

De Trombosedienst van het RKZ zorgt voor de dosering van medicatie bij mensen die antistollingsmedicatie slikken.

 

 

 Waar vindt u de prikposten?

 

Digitaal Logboek