Trombosedienst

Contact

T 0251 265180

Bereikbaar op werkdagen
van 8.00-16.30 uur

Nieuws van de trombosedienst:
Nieuwe afnamemethode voor de INR meting

De Trombosedienst Beverwijk maakt onderdeel uit van het laboratorium van het RKZ. De Trombosedienst zorgt voor de dosering van medicatie bij mensen die antistollingsmedicatie slikken. Dit zijn medicijnen die de stolling van het bloed verminderen of vertragen. Ze worden ook wel bloedverdunners genoemd.

De Trombosedienst is voor vragen en mededelingen telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00-16.30 uur. Buiten deze tijden staat een antwoordapparaat aan. Volg bij spoedgevallen de instructies op het antwoordapparaat. In geval van medische problemen kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Bij overige dringende problemen kunt u in contact komen met de dienstdoende analist van het Klinisch Chemisch Laboratorium. Deze kan u verder helpen. Is er geen sprake van spoed, probeert u het dan op een ander moment nog een keer.

Een afspraak?

Wanneer u een nieuwe patiënt bent bij Trombosedienst Beverwijk, heeft u een intakegesprek. Tijdens dit gesprek leggen wij uit:

  • Hoe de Trombosedienst werkt
  • Op welke locaties, dagen en tijden u bloed kunt laten afnemen
  • Welke informatie u aantreft op de doseerkalender
  • Dat deze kalender bij de eerstvolgende bloedafname meegebracht moet worden
  • Welke informatie belangrijk is om door te geven aan de Trombosedienst (ziekte, verandering medicatie, bloedingen, operaties, vaccinaties, etc.)
  • Wat u moet doen als u de kalender niet heeft ontvangen
  • Hoe u de Trombosedienst kunt bereiken

 

Priklocaties

Voor een overzicht van de priklocaties verwijzen we u graag naar de pagina van ons laboratorium. Hier staan alle locaties vermeld. We helpen trombosepatiënten op alle priklocaties. Op de priklocatie in het Rode Kruis Ziekenhuis zijn trombosepatiënten alleen tussen 8.00 – 14.00 uur welkom.

Behandelingen

Om de dosering van de antistollingsmedicatie te controleren, nemen de medewerkers van de Trombosedienst bloed af. Dat analyseren we in het Klinisch Chemisch Laboratorium.

In het bloed wordt de INR bepaald (International Normalised Ratio). Hieruit kan men opmaken of het bloed voldoende ontstold is om trombose te voorkomen. De Trombosedienst verzorgt op basis van de laboratoriumuitslag het advies voor de antistollingsmedicatie voor de volgende periode.

Aan het eind van de periode komt u weer bloedprikken en kan de Trombosedienst een nieuw doseringsadvies voor de volgende periode geven.

Nieuwe afnamemethode voor de INR meting

Graag informeren wij u over de nieuwe afnamemethode ten behoeve van onze trombosedienstzorg. Op www.rkz.nl/vingerprik vindt u meer informatie over deze nieuwe methode.

Het team

Klinisch chemicus
Een klinisch chemicus is een laboratoriumspecialist die werkzaam is in een ziekenhuislaboratorium en verantwoordelijk is voor de analyse van bloed of ander lichaamsvocht.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Veelgestelde vragen Trombosedienst

Als u bloedverdunners gebruikt moet u altijd rekening houden met een aantal zaken, we hebben voor u een aantal belangrijke zaken verzameld.

→ veelgestelde vragen Trombosedienst

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk