Specialisten en behandelaren Palliatieve Zorg

Palliatieve Zorg

Mw. drs. J. H. Duits

Mw. drs. J. H. Duits

Klinisch geriater

Mw. drs. A. Goosens

Mw. drs. A. Goosens

Internist-Oncoloog

Mw. drs. M.E.M. Lacor

Mw. drs. M.E.M. Lacor

Longarts

Mw. drs. K. Pool

Mw. drs. K. Pool

Longarts

Dhr. drs. C.H. Rikers

Dhr. drs. C.H. Rikers

Longarts

Mw. drs. J. Schukking

Mw. drs. J. Schukking

Klinisch geriater

Dhr. drs. D.D.E. Wijker

Dhr. drs. D.D.E. Wijker

Geestelijk verzorger

Palliatieve Zorg – overige zorgverleners

Mw. L. Emmaneel

Mw. L. Emmaneel

Verpleegkundige palliatieve zorg

Mw. J. Rozemeijer

Mw. J. Rozemeijer

Coördinerend Verpleegkundige

Mw. Z.R. Stoop

Mw. Z.R. Stoop

Verpleegkundige palliatieve zorg

Transferpunt

Transferpunt

Transferverpleegkundigen

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk