Intensive Care (IC)

Contact

0251 – 265600 (algemene IC)
T 0251 – 265555 (brandwonden IC)

Zesde verdieping (algemene ic)
Tweede verdieping (brandwonden IC)

Op de afdeling Intensive Care (IC) van het RKZ liggen patiënten bij wie één of meer vitale functies, zoals bloedsomloop en ademhaling, intensief bewaakt en/of behandeld moeten worden. Dit kan nodig zijn na bijvoorbeeld een grote operatie, ernstige ziekte of een ongeval. Als de intensieve bewaking niet meer nodig is, gaat u terug naar een ‘gewone’ verpleegafdeling.

De IC van het RKZ is gespecialiseerd in het behandelen van ernstig zieke brandwondenpatiënten. Het RKZ heeft een ‘niveau 2 IC’. Dit betekent onder meer dat er 24 uur per dag, 7 dagen per week een intensivist exclusief beschikbaar is voor de IC.

Opname

Van iedere patiënt op de IC willen wij graag gegevens hebben van één of twee vaste contactpersonen. Deze contactpersonen kunnen de afdeling bellen voor informatie over de gezondheidstoestand van familielid of relatie.

Wij vragen u vanwege het verzorgen van de patiënten en de overdracht van de diensten vriendelijk om niet te bellen van:

  • 7.30 tot 10.00 uur
  • 15.00 tot 15.30 uur
  • 23.00 tot 23.30 uur 

Het is de bedoeling dat de contactpersoon ook de andere familieleden op de hoogte brengt. Zolang de patiënt in bed ligt, is eigen kleding of een kamerjas niet nodig. Door infuusslangen en andere apparatuur is het lastig om deze te dragen. Zodra de patiënt uit bed gaat is het prettig om een eigen kamerjas en pantoffels te hebben. Patiënten kunnen wel toiletartikelen zoals zeep, tandpasta, tandenborstel, kam en eventueel een lekker luchtje meenemen.

Wij vinden goede communicatie met de familie van de patiënt erg belangrijk. Regelmatig zijn er gesprekken tussen familie, de intensivist en de verpleegkundige over het ziektebeloop van de patiënt. Als u behoefte heeft aan extra gesprekken met de intensivist, dan kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige.

MuzIC

Een opname op de intensive care is een angstige en stressvolle ervaring. De patiënt krijgt niet alleen te maken met fysieke pijn en ongemak, maar is ook omringd door constante geluiden van apparatuur, gesprekken en IC-handelingen. Twee keer per maand brengen muzikanten van MuzIC livemuziek aan het bed van patiënten op de IC. MuzIC wil daarmee de negatieve impact van een IC-opname op de IC-patiënt en zijn naasten helpen beperken met muziek. Muziek brengt doorgaans veel gevoelens en herinneringen naar boven. Muziek is emotie en roept emotie op. Tijdens de uitvoering verandert de sfeer op de afdeling. Dat werkt positief voor de patiënt én voor de familie. Daarom heeft de Stichting Vrienden van het RKZ dit muziekproject mogelijk gemaakt.

 

Aandoeningen en behandelingen

Op de IC liggen patiënten met veel verschillende aandoeningen. Naast de bedden op de IC staan daarom veel apparaten om lichaamsfuncties in de gaten te houden en te kunnen ondersteunen waar nodig. Denk aan een monitor waarop de bloeddruk, temperatuur, hartritme en zuurstofgehalte van de patiënt te zien is. Hiervoor hebben patiënten plakkers op de borst en een knijpertje op de vinger. Er staan infuuspompen rondom de patiënt waarmee vloeistoffen, voeding en medicijnen worden toegediend. Patiënten hebben een katheter in de blaas zorgt voor opvang van de urine. Er kunnen ook slangen nodig zijn voor het opvangen van wondvocht na een operatie. Soms staat er een soort dialyseapparaat, dat tijdelijk de nierfunctie kan vervangen of heeft een patiënt een maagsonde nodig. Als het nodig is, liggen patiënten aan een machine die hen beademt.

In de folder leest u meer informatie over de behandeling op de IC.

Onderzoek en kwaliteit

NICE registratie

De afdeling IC van het RKZ neemt deel aan de ‘NICE-registratie‘: een landelijk doorlopend onderzoek voor het monitoren en bevorderen van de kwaliteit van de IC geneeskunde in Nederland. De privacy van zowel de patiënten als van de deelnemende ziekenhuizen wordt gewaarborgd in deze NICE-registratie. Wilt u niet aan dit anonieme onderzoek meedoen, dan kunt u dit aangeven bij de intensivist.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek op de Intensive Care afdeling in het RKZ is met name gericht op de brandwondenzorg. Onderwerpen zijn onder andere:

  • Rampenbestrijding
  • Preventie van infectie
  • De invloed van beademing op vochthuishouding en op respiratoire pathofysiologie
  • De invloed van moderne trauma opvang op de opvang van brandwondenpatiënten

Deelname

Indien een patiënt in aanmerking komt om mee te doen aan een onderzoek, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de patiënt en/of zijn familie.

Nazorg

U of uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care van het RKZ. Er gebeurt in deze periode veel met u of uw naaste. Het kan zijn dat u hierover wilt praten met een verpleegkundige van de Intensive Care. De afdeling Intensive Care biedt een nazorgtraject.

Doel nazorgtraject

Het doel van het nazorgtraject is om eventuele lichamelijke  en/of psychische klachten te vervolgen en resterende vragen over uw opname te beantwoorden.

Op deze wijze willen wij u en uw naasten hulp bieden bij de verwerking van de opname.

Klachten na opname

Sommige patiënten hebben na een IC opname thuis lichamelijke en/of psychische klachten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld (onverklaarbare) pijnen, een zwakke conditie, kortademigheid, angsten, depressies, emotionele buien, concentratie problemen, slaapstoornissen, gewichtsverlies en verminderde eetlust.

Ook kunt u de periode op de Intensive Care als een zwart gat ervaren, doordat u de meeste tijd op de Intensive Care in slaap bent gehouden.

Uw naasten hebben deze periode wel bewust meegemaakt, en kunnen samen met u nazorg aangeboden krijgen. Vaak spelen lichamelijke en emotionele klachten tegelijkertijd, zonder dat er sprake is van een duidelijk oorzaak.

Evaluatie

Wanneer u vanaf de Intensive Care wordt overgeplaatst naar de verpleegafdeling, krijgt u een nazorgfolder van de verpleegkundige mee. Deze folder bevat informatie over het telefonische contact dat zal plaatsvinden.

Bij de folder zit een patiëntenevaluatieformulier. Hier staan vragen over uw ervaring tijdens de opname op de Intensive Care. Ook uw naasten mogen deze vragen beantwoorden.

Deze informatie willen wij gebruiken om de patiënttevredenheid te in kaart te brengen, en de kwaliteit van onze zorgverlening te verbeteren. Wij willen u vragen deze evaluatie in te vullen en te retourneren.

Nazorggesprekken (alleen of met familie)

Een aantal weken na uw ontslag uit het ziekenhuis neemt de nazorgverpleegkundige contact met u op om te vragen hoe het met u gaat, en om te vragen of u nog lichamelijke en/of psychische klachten heeft.

Als er behoefte is aan een nazorggesprek, zal de nazorgverpleegkundige een afspraak met u maken voor een nazorggesprek. Tijdens deze afspraak is er de mogelijkheid vragen te stellen over de opname. Afhankelijk van de eventuele klachten kan verdere nazorg ingezet worden.

U kunt tijdens het nazorggesprek twee familieleden mee nemen. Het gesprek is ook bedoeld om vragen van uw partner en/of familielid te beantwoorden. Ook zij hebben veel indrukken opgedaan tijdens uw opname op de Intensive Care.

Locatie en contact

Heeft u een afspraak voor een nazorggesprek, dan kunt u zich melden op de IC van het Rode Kruis Ziekenhuis. Heef u vragen naar aanleiding van deze informatie, neem dan gerust contact met ons op, via 0251-265510 (maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 15:00 uur).

 

Het team

Op de afdeling heeft u het meest te maken met de gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij staan dag en nacht voor u klaar. Ook zijn er leerling-verpleegkundigen, stagiaires, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten en voedingsassistenten. Ook de geestelijk verzorgers zijn regelmatig op de IC te vinden.

Intensivist
Een intensivist is een arts die zich heeft gespecialiseerd in behandelen van patiënten op een IC. De intensivisten van het RKZ zijn internisten of anesthesiologen die zich ook hebben gespecialiseerd in IC-geneeskunde. De internisten zijn verantwoordelijk voor het medisch beleid op de IC. Dagelijks hebben zij over iedere IC-patiënt overleg met artsen van andere afdelingen.

→ overzicht specialisten

Wie staat er aan mijn bed?
Vaak krijg je in het ziekenhuis meerdere zorgverleners aan je bed. De website https://www.wiestaateraanmijnbed.nl/ geeft duidelijke tekst en uitleg over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Verpleegafdeling

U vindt de IC op de zesde verdieping van het RKZ. De Brandwonden IC is op de tweede verdieping van het RKZ. Op de algemene IC en de IC van het Brandwondencentrum staan in totaal twaalf bedden.

Klik hier voor de bezoektijden van de verpleegafdelingen.

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk