Vingerprik

Contact

T 0251 265180

Bereikbaar op werkdagen
van 8.00-16.30 uur 

trombosedienst@rkz.nl

Graag informeren wij u over de nieuwe afnamemethode ten behoeve van onze trombosedienstzorg.

Wat houdt dit in?
De huidige controles van de INR bestaan uit een bloedafname door middel van een prik in uw arm. Wij gaan over op een methode waarbij één druppel bloed uit uw vinger voldoende is en waarbij uw INR waarde direct bekend is. De vingerprik is minder belastend voor u als patiënt. Een tweede voordeel is dat niet alleen u, maar ook de trombosedienst direct de uitslag heeft en met uw dosering aan de slag kan gaan. Het hele proces wordt daardoor aanzienlijk versneld, ook voor u.

Wat betekent dit voor u?
De vingerprik wordt in verschillende fases ingevoerd. We beginnen met de patiënten die thuis worden geprikt. Daarna gaan we de vingerprikmethode stap voor stap introduceren bij de buitenpoliklinieken van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ). Het kan dus zijn dat op de locatie waar u gewend bent om te prikken, het nog even duurt voordat de vingerprikmethode daar geïntroduceerd is. Uiteindelijk komt de vingerprikmethode op alle bloedafnamelocaties van het RKZ.

Wat verandert er?
Wanneer u zowel voor uw huisarts / specialist geprikt moet worden én voor de trombosedienst, dan zult u een prik in de arm én in de vinger krijgen. Voor het bloedonderzoek aangevraagd door uw huisarts of specialist zijn buisjes bloed nodig, voor de trombosedienst voortaan alleen een druppel bloed uit uw vinger.

Wat blijft hetzelfde?
Met betrekking tot de vergoeding van uw zorgkosten of de hoogte van de kosten verandert er niets. Uw doseerkaart ontvangt u nog steeds per post. Komt u naar een (buiten)polikliniek om te prikken, dan maakt u hiervoor nog steeds een prikafspraak via https://rkz.prikafspraak.nl
Dit geldt voor al onze bloedafnamelocaties.

Wat blijft nog meer hetzelfde?
Wilt u nog steeds de gele doseerkalender klaarleggen als u thuis geprikt wordt of deze meenemen naar de buitenpolikliniek wanneer u daar geprikt wordt?

Meestgestelde vragen
Hieronder vindt u de meestgestelde vragen over de vingerprik, laboratorium onderzoek en Trombosedienst. Indien u na het lezen van de antwoorden alsnog vragen heeft of als uw vraag er niet bij staat, verzoeken wij u om contact op te nemen met Trombosedienst Beverwijk, bereikbaar via trombosedienst@rkz.nl of via 0251 – 26 51 80 (8.00 – 16.30 uur).

Kost de vingerprikmethode meer tijd?

Het kan zijn dat u bij de eerste keer van de vingerprik wat meer tijd kwijt bent. Erna verwachten wij geen verschil met de bloedafname-methode uit de arm.

Blijf ik mijn doseerkaart ontvangen?

Ja, uw doseerkaart blijft u zoals u gewend bent gewoon ontvangen.

Kan ik geprikt worden als ik mijn doseerkaart ben vergeten of ben verloren?

Met een geldig legitimatiebewijs kunt u ten alle tijden geprikt worden.

Waar kan ik terecht met vragen over de vingerprikmethode?

Op deze pagina vindt je informatie en antwoorden op de meestgestelde vragen. Indien deze informatie geen antwoord geeft op uw vraag neem dan contact op met de Trombosedienst Beverwijk via trombosedienst@rkz.nl of 0251-265180 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur).

Kan ik mij voorbereiden op het bezoek van de medewerker bloedafname?

Jazeker. U kunt zorgen dat de gele doseerkalender klaar ligt als de medewerker bloedafname bij u thuiskomt.

Kan ik mij voorbereiden op het bezoek aan de prikpost?

Maak een afspraak via rkz.prikafspraak.nl en neem de gele doseerkalender mee naar de prikpost waar u gaat prikken.

In welke vinger (en van welke hand) word ik geprikt?

In principe maakt dit niet uit, maar bent u rechtshandig dan wordt u in een vinger van uw linkerhand geprikt waarbij de voorkeur uitgaat naar de middel-/ of ringvinger.

Doet de vingerprikmethode pijn?

Onze ervaring is dat een vingerprik minder pijn doet dan een bloedafname uit de arm (venapunctie).

Alle rechten voorbehouden © 2020 Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk