Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje vanaf dinsdag 1 december landelijk verplicht.

Voor medewerkers van ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen eigen regels gelden ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. U kunt daarom RKZ medewerkers zien met een zogenaamd faceshield op. Dit zijn voornamelijk onze gastheren en -vrouwen en collega’s die een kantoorfunctie hebben of op een andere wijze niet direct patiëntencontact hebben.

Uitzonderingen 
Er geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Voor meer informatie over de uitzonderingen, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. 

Boete
De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Veelgestelde vragen
Klik hier voor de veelgestelde vragen.

Meer nieuws

Duizendmaal dank voor het RKZ

Het zijn heftige tijden in de zorg en gelukkig zijn er veel mensen die dit zien en waarderen. Zo ook Henk Tijbosch, Kees Heesterbeek en Kees Engel. Zij namen het initiatief voor een mooi gebaar naar verpleeghuizen, verzorgingshuizen in Heemskerk en aan onze collega’s:...

Lees meer

‘Goede Vrijdag’

Goede Vrijdag roept bij mij altijd gemengde gevoelens op. Het is geen nationale feestdag, er valt overigens ook niet zoveel te vieren. Immers christenen herdenken op deze dag de kruisiging van Jezus Christus. Deze dag heeft dus vooral te maken met stilte, inkeer en...

Lees meer