De huidige controles van de INR bestaan uit een bloedafname door middel van een prik in de arm. Wij gaan over op een methode waarbij één druppel bloed uit de vinger voldoende is en waarbij de INR waarde direct bekend is. De vingerprik is minder belastend voor de patiënt. Een tweede voordeel is dat niet alleen de patiënt, maar ook de trombosedienst direct de uitslag heeft en met de dosering aan de slag kan gaan. Het hele proces wordt daardoor aanzienlijk versneld.

Wat betekent dit voor u?
De vingerprik wordt in verschillende fases ingevoerd. We beginnen met de patiënten die thuis worden geprikt. Daarna gaan we de vingerprikmethode stap voor stap introduceren bij de buitenpoliklinieken van het RKZ.

Wat verandert er?
Wanneer een patiënt zowel voor de huisarts / specialist geprikt moet worden én voor de trombosedienst, dan is nog steeds een prik in de arm én in de vinger nodig. Voor het bloedonderzoek aangevraagd door  huisarts of specialist zijn buisjes bloed nodig, voor de trombosedienst voortaan alleen een druppel bloed uit de vinger.

Wat blijft hetzelfde?
Met betrekking tot de vergoeding van uw zorgkosten of de hoogte van de kosten verandert er niets. De patiënt ontvangt de doseerkaart nog steeds per post.

Afspraak
Voordat een patiënt naar een (buiten)polikliniek komt om te prikken, is het nodig om online een prikafspraak te maken via https://rkz.prikafspraak.nl. Dit geldt voor al onze bloedafnamelocaties.

Meer informatie staat op deze pagina.

Meer nieuws

Werkzaamheden vervangen kozijnen atrium

Vanaf maandag 25 oktober zijn er werkzaamheden in het atrium in verband met het vervangen van gevelkozijnen op de 1e verdieping. Om deze werkzaamheden uit te voeren zal vanaf maandag 25 oktober een...

Lees meer

Bouwwerkzaamheden voor plaatsing nieuwe MRI

Op de afdeling Radiologie worden er voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van een nieuwe MRI. De huidige MRI is aan vervanging toe en de nieuwe MRI komt in een andere ruimte dan waar de...

Lees meer

RKZ telefonisch weer bereikbaar

De landelijke telefoonstoring is verholpen. Het RKZ is telefonisch weer bereikbaar! Kijk voor meer informatie op de webiste van Vodafone of AlleStoringen.   Meer nieuws

Lees meer