Huisartsen vormen voor het Rode Kruis Ziekenhuis een belangrijke partner in de zorg. Als ziekenhuis willen we daarom graag weten wat u van ons vindt en wat uw ervaringen zijn met het doorverwijzen van patiënten naar ons ziekenhuis.

Met uw antwoorden gaan wij in kaart brengen op welke punten wij onze samenwerking kunnen verbeteren. De resultaten van de enquête, inclusief het bijbehorende verbeterplan, worden teruggekoppeld aan het bestuur van HVMK.

Wij stellen het zeer op prijs als u de tijd neemt om deel te nemen aan de enquête. In dit onderzoek, dat is afgestemd op het landelijke Huisartsentevredenheidsonderzoek en de landelijke benchmark, kunt u als huisarts uw mening geven over ons ziekenhuis. Bij de afsluitende vragen is voldoende ruimte om toelichting te geven op uw respons.

We realiseren ons dat u waarschijnlijk vele enquêteverzoeken krijgt en dat het invullen hiervan tijd kost. Omdat u zelf bepaald welke specialismen u beoordeelt, heeft u zelf in de hand hoe lang het invullen van de vragenlijst duurt (tussen de 5-15 minuten). Om een compleet beeld te krijgen en de resultaten te kunnen vergelijken met vorig jaar zijn wij als ziekenhuis het meest geholpen met zo veel mogelijk respons en beoordeelde specialismen.

U kunt de enquête invullen door middel van deze link: https://q.crowdtech.com/YJAvn1RENUqyTY2wLtyPUQ

Alvast veel dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet
Mede namens de Raad van Bestuur en de Medische Staf van het Rode Kruis Ziekenhuis

Meer nieuws

IJspret zorgt voor drukte in RKZ

Het was een weekend met voor veel mensen ijspret. Dat zorgde voor grote toeloop bij de Huisartsenpost (HAP) en SEH in ons ziekenhuis. Er werden twee extra gipsmeesters ingezet om de drukte op te...

Lees meer

Priklab RKZ op nieuwe locatie

Vanaf vrijdag 5 februari is ons priklab verhuisd. U vindt het priklab vanaf deze datum op het parkeerterrein recht tegenover het RKZ, ter hoogte van het zebrapad. Het priklab is opgebouwd uit...

Lees meer