Huisartsen vormen voor het Rode Kruis Ziekenhuis een belangrijke partner in de zorg. Als ziekenhuis willen we daarom graag weten wat u van ons vindt en wat uw ervaringen zijn met het doorverwijzen van patiënten naar ons ziekenhuis.

Met uw antwoorden gaan wij in kaart brengen op welke punten wij onze samenwerking kunnen verbeteren. De resultaten van de enquête, inclusief het bijbehorende verbeterplan, worden teruggekoppeld aan het bestuur van HVMK.

Wij stellen het zeer op prijs als u de tijd neemt om deel te nemen aan de enquête. In dit onderzoek, dat is afgestemd op het landelijke Huisartsentevredenheidsonderzoek en de landelijke benchmark, kunt u als huisarts uw mening geven over ons ziekenhuis. Bij de afsluitende vragen is voldoende ruimte om toelichting te geven op uw respons.

We realiseren ons dat u waarschijnlijk vele enquêteverzoeken krijgt en dat het invullen hiervan tijd kost. Omdat u zelf bepaald welke specialismen u beoordeelt, heeft u zelf in de hand hoe lang het invullen van de vragenlijst duurt (tussen de 5-15 minuten). Om een compleet beeld te krijgen en de resultaten te kunnen vergelijken met vorig jaar zijn wij als ziekenhuis het meest geholpen met zo veel mogelijk respons en beoordeelde specialismen.

U kunt de enquête invullen door middel van deze link: https://q.crowdtech.com/YJAvn1RENUqyTY2wLtyPUQ

Alvast veel dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet
Mede namens de Raad van Bestuur en de Medische Staf van het Rode Kruis Ziekenhuis

Meer nieuws

Werkzaamheden poli KNO van start

De poli KNO op de begane grond gaat de komende tijd helemaal op de schop. Op dinsdag 19 januari 2021 werd het startschot gegeven.  De poli poli verhuist tijdelijk naar de poli Kindergeneeskunde. Bij...

Lees meer

Werkzaamheden parkeerplaats RKZ

Vanaf dinsdag 19 januari zijn er op de parkeerplaats P2 (tegenover het RKZ) werkzaamheden. We gaan nieuwe units ten behoeve van het priklab plaatsen. De werkzaamheden duren ongeveer 1 dag. Tijdens...

Lees meer