Pijn bij brandwonden is een specifiek soort pijn. Het is langdurig, fluctuerend en dynamisch en vaak gerelateerd aan wondzorg procedures. Als deze pijn niet adequaat wordt bestreden, heeft dat gevolgen voor de korte en lange termijn.

Onderzoek tot nu toe
Pijn is ook waar je als brandwondverpleegkundige veel mee te maken hebt. Vaak veroorzaken zij pijn tijdens de wondzorgprocedures. Tegelijkertijd is het hun taak om pijn te bestrijden. Om pijnbestrijding te kunnen evalueren is het essentieel pijn te kunnen meten. Zonder het meten van pijn is het niet goed mogelijk na te gaan of interventies bijdragen aan pijnreductie. Onze patiëntenpopulatie is erg heterogeen. Daarom hanteren we daarvoor ook diverse meetinstrumenten. Die moeten wel aan een aantal criteria voldoen. Ze moeten valide, betrouwbaar en klinisch bruikbaar zijn.

We zijn begonnen met volwassenen, die ons hun eigen ervaringen over pijn konden rapporteren. Dat kan echter niet iedereen. In deze gevallen heb je ‘gestructureerde pijngedragsobservatieschalen’ nodig. Daarom hebben we bestaande schalen getest om te bepalen of ze bruikbaar waren in onze specifieke omgeving. Om te beginnen bij een groep, die we veel zien in de brandwondencentra, namelijk jonge, preverbale kinderen. Zij zijn vaak nog niet in staat om een numerieke beoordeling van hun pijn te geven. De schaal met de beste kwaliteiten is momenteel in gebruik in alle Nederlandse brandwondencentra. Daarnaast loopt nu een onderzoek naar de meest geschikte pijnobservatieschaal bij volwassenen op de brandwonden Intensive Care. Zij zijn meestal ook niet in staat een zelfrapportage van pijn te geven.

Pijnmanagement is per definitie multimodaal: een combinatie van diverse medicijnen met een verschillend werkingsmechanisme, aangevuld met niet-farmacologische interventies, en op maat voor de patiënt. We hebben een multidisciplinaire werkgroep, die zich richt op het verzamelen van een reeks evidence-based comfort verhogende interventies, zodat we die aan onze patiënten kunnen aanbieden. We onderzoeken ook zelf welke interventie het beste bij een individuele patiënt past. Hierbij bleek de aanwezigheid van een ouder bij de wondzorg van een kind erg belangrijk. Het moet hierbij wel een keuze van zowel ouder als kind zijn. Als ouders aanwezig zijn, moeten ze een duidelijke rol hebben tijdens de procedure. Daarnaast moeten ze hierin voldoende ondersteuning krijgen.

ZonMw
Lees meer over het onderzoek op de website van ZonMw.

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. We financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Van onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid tot implementatie in de praktijk: samen maken we het verschil.

Meer nieuws

Landelijke campagne Samen Beslissen van start

Maandag 6 september ging de landelijke campagne Samen Beslissen van start. Door samen te beslissen met jouw dokter, verpleegkundige of therapeut, krijg jij de zorg die bij jou past.  Zelf nadenken over wat voor zorg je wilt is belangrijk. Want je leven kan door een...

Lees meer

Badbevalling mogelijk in Rode Kruis Ziekenhuis

Warm water werkt ontspannend en stimuleert de aanmaak van de belangrijke bevallingshormonen. Vrouwen die tijdens hun bevalling in bad zitten hebben minder vaak pijnstilling nodig en kijken ook beter terug op hun bevalling. Door de goede samenwerking binnen IJmond...

Lees meer

‘Het zit in de familie’

‘Ik ben zo blij met mijn kinderen, maar helaas heb ik met één kind geen contact meer’. Deze week had ik een gesprek met twee verschillende patiënten die het einde van hun leven voelden naderen. Ik vroeg hen waar hun gedachten naar toe gingen. Beiden gaven aan dat ze...

Lees meer