Noordwest Ziekenhuisgroep en het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk bundelen hun kracht en kennis voor het ministerie van Defensie en het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR). Met deze samenwerking bieden de ziekenhuizen gezamenlijk een breed pakket medisch specialistische zorg aan Defensie: van opleiden, werkervaring tot uitzending. 

Gezamenlijk bieden de twee ziekenhuizen Defensie een zeer breed aanbod van zorg met bijzondere expertises. Het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) levert al ruim 40 jaar topklinische zorg op het gebied van complexe brandwonden. Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) is een topklinisch opleidingsziekenhuis met op locatie Alkmaar een Level-1 traumacentrum. Tussen het Noordwest en het RKZ bestaan al jaren goede samenwerkingsverbanden. Ook op het gebied van defensie wordt nu gezamenlijk opgetrokken.

Opleiden en werkervaring
Peter van Barneveld, voorzitter raad van bestuur RKZ: ‘Doel van de samenwerking met Defensie is een win-win situatie: wij bieden militair medisch defensiepersoneel dat niet op uitzending is, gelegenheid werkervaring op te doen op de drie locaties van de alliantie RKZ Noordwest. Ook wordt opleiding aangeboden zodat militair medisch personeel hun beroepsregistratie kunnen behouden. Het behandelen van grote trauma’s als ook complexe brandwonden is hierbij een vast onderdeel.’ Jurgen Sernee, voorzitter raad van bestuur NWZ: ‘Voor militairen die wonen (en werken) in de Kop van Noord-Holland betekent het dat zij dicht bij huis de mogelijkheid hebben om werkervaring op te doen. RKZ en Noordwest op hun beurt krijgen met deze samenwerking kans om iets extra’s te bieden als werkgever: ziekenhuismedewerkers in bepaalde functies kunnen kans maken om uitgezonden te worden op missies.’ 

Medisch team
Door het grote aanbod professionals vanuit de alliantie RKZ Noordwest kunnen meerdere medische traumateams geleverd worden aan Defensie voor uitzending of oefening. Met in de toekomst voldoende mogelijkheden om expertise op te bouwen en over en weer te delen. Daarnaast telt voor beide ziekenhuisorganisaties het maatschappelijk belang om bij te dragen aan uitstekende medische zorg in tijden van inzet bij gewapende conflicten en humanitaire uitzendingen.

Lange historie
Het RKZ en Defensie hebben één van de langstlopende relaties met betrekking tot het uitwisselen en opleiden van medisch specialistisch personeel. Naast uitwisseling van hoog gekwalificeerd bevlogen medisch personeel weten beide partijen elkaar ook op andere onderdelen goed te vinden. Zo bood Defensie zeer recent militair medisch personeel aan voor COVID zorg in het RKZ. Dit gebeurde ook in Noordwest tijdens de eerste coronagolf.  Noordwest-locatie Den Helder heeft door haar unieke ligging al vele jaren vergelijkbare samenwerkingsbanden met de Koninklijke Marine.

Krachtenbundeling
Defensie kende al een samenwerking met RKZ als relatieziekenhuis. Op dit moment is Defensie bezig landelijk nieuwe contracten af te sluiten en heeft daarbij als voorkeur aangegeven dat een relatieziekenhuis de status ‘level 1 Traumacentrum’ heeft. Defensie heeft aangegeven de unieke component van het brandwondencentrum graag te willen behouden. RKZ en Noordwest besloten daarop zich te verenigen en gezamenlijk de contractbesprekingen in te gaan als (beoogd) relatieziekenhuis voor Defensie. De komende maanden zal meer duidelijk worden over de afspraken en of een samenwerkingsovereenkomst kan worden gesloten. 

Meer nieuws

Duizendmaal dank voor het RKZ

Het zijn heftige tijden in de zorg en gelukkig zijn er veel mensen die dit zien en waarderen. Zo ook Henk Tijbosch, Kees Heesterbeek en Kees Engel. Zij namen het initiatief voor een mooi gebaar naar...

Lees meer

‘Goede Vrijdag’

Goede Vrijdag roept bij mij altijd gemengde gevoelens op. Het is geen nationale feestdag, er valt overigens ook niet zoveel te vieren. Immers christenen herdenken op deze dag de kruisiging van Jezus...

Lees meer