Het Noordhollands Dagblad heeft een artikel gepubliceerd met de kop:
‘Rode Kruis Ziekenhuis in verlegenheid gebracht’ en ’Brandveiligheid niet oké in Rode Kruis Ziekenhuis’

In het artikel wordt gesteld dat het RKZ ‘behoorlijk in verlegenheid is gebracht door een rapport van de landelijke inspectie Gezondheidszorg.’ Dit is volstrekt onjuist. Er is geen rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het NHD baseert zich op een zinssnede uit het reguliere jaargesprek met de IGJ. In dat jaargesprek is de IGJ bijgepraat over de noodzaak voor renovatie en nieuwbouw, omdat het huidige gebouw (inmiddels vijftig jaar oud) niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Brandveiligheid is daarbij als voorbeeld genoemd. De IGJ onderschrijft de vernieuwingsplannen van RKZ en is ondertussen positief over de maatregelen die RKZ heeft getroffen om, in een gedateerd gebouw, toch veilige en kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren.

Er is dus geen rapport van de inspectie dat constateert dat het RKZ niet voldoet aan noodzakelijke brandveiligheidseisen voor een ziekenhuis. We hebben de krant op donderdag 21 april al laten weten dat de berichtgeving hierover onjuist is. Desondanks heeft het Noordhollands Dagblad de online publicatie niet gewijzigd en zelfs herhaald op de voorpagina van het Noordhollands Dagblad – Regio Kennemerland.

Reactie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
De IGJ weet al langer dat ons RKZ zeer dringend aan (ver)nieuwbouw toe is. Het RKZ is open en transparant hierover. Het RKZ zorgt waar noodzakelijk en uiteraard in overleg met de brandweer en gemeente voor (goedgekeurde) beheersmaatregelen.

Wederhoor ontbreekt
Het Noordhollands Dagblad heeft de reactie van de Inspectie voor wederhoor niet afgewacht. Als dat wel zou zijn gebeurd, was de journalist verteld dat er geen sprake is van een ‘rapport’ en dat de IGJ het ziekenhuis niet ‘in verlegenheid’ heeft gebracht maar omgekeerd; dat het ziekenhuis in het jaargesprek transparant is geweest door de IGJ over dit onderwerp te informeren. Op basis van de informatie die is verstrekt tijdens het jaargesprek en het vertrouwen van de IGJ in de zorgaanbieder, heeft de inspectie geen reden om te veronderstellen dat er sprake is van een onveilige situatie voor patiënten, bezoekers of medewerkers.

Reactie Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
De teneur van het artikel is ongepast. De brandveiligheid in het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk wordt door ons regelmatig beoordeeld. Daar waar noodzakelijke beheersmaatregelen nodig zijn, worden die naar tevredenheid getroffen. Het RKZ en de VRK hebben regelmatig en goed overleg. De journalist is in een reactie op 21 april daarom ook verteld dat zijn conclusies voorbarig zijn.

Reactie VRK niet toegevoegd
De reactie van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is niet meegenomen in het artikel. Er is juist gekozen voor een insteek (en met name kop boven het artikel) die de onjuiste conclusies aandikt.

Reactie Raad van bestuur RKZ
Hugo Keuzenkamp, bestuurder RKZ, betreurt de foutieve en tendentieuze berichtgeving in het Noordhollands Dagblad. ‘De verbinding maken tussen de brandveiligheid in het RKZ en onze zorg voor brandwondenpatiënten vinden wij ongepast. De sensatie die daar blijkbaar mee wordt beoogd is goede journalistiek onwaardig.’

Reactie Noordhollands Dagblad
Hedzer Faber, redactiechef: Wij herkennen ons niet in het door u geschetste beeld. Onze verslaggever heeft zich ingespannen om wederhoor toe te passen en daar in het artikel ook ruim plaats aan geboden, zoals u van ons gewend bent.’