Een motie van de PvdA en BBB tegen integrale bekostiging in de geboortezorg heeft het dinsdag 31 mei niet heeft gehaald in de Tweede Kamer. De meerderheid van politieke partijen in de Tweede Kamer stemde tegen de motie. De minister kan nu verder gaan met het invoeren van integrale bekostiging per 2023. Volgens RKZ gynaecoloog  en voorzitter IJmond Geboortezorg Gabriela Dias Pereira een goede zaak: ‘De geboortezorg in de IJmond is een hecht team.’

Dias Pereira: ‘Natuurlijk is het goed dat integrale geboortezorg door mag op de ingeslagen weg. Het RKZ is al sinds 2017 een integrale geboortezorg organisatie genaamd IJmond Geboortezorg. Wij zijn een hecht team. Met een eigen kwaliteitswerkgroep waarin we met elkaar zoeken naar de beste oplossing voor de begeleiding rondom zwangerschappen en onszelf scherp houden op onze vaardigheden.’ Gezamenlijke innovaties worden ondernomen zoals CTG controle in de wijk (bij minder leven voelen van het kindje) en de mogelijkheid om baringen bij naderende serotiniteit (overtijd zijn na de uitgerekende termijn) toch bij de eigen verloskundige in de wijk te doen.’

Gelijkwaardig
‘Dit is in onze Integrale Geboortezorg Organisatie gestart en vindt inmiddels navolging in het hele land. Nergens is er zoveel inbreng als in deze organisatie waarin elke partij (kraamzorg, verloskundigen in de wijk en verloskundigen/gynaecologen/verpleging  in het ziekenhuis) gelijkwaardige stemmen hebben. Waarin we samen nadenken over verbeteringen voor onze hele keten in de geboortezorg om onze patiënten en cliënten en hun baby’s zoveel mogelijk inbreng en veiligheid te geven voor, tijdens en na de zwangerschap.’

Veilig thuis bevallen
De thuisbevalling kan veilig worden gewaarborgd omdat capaciteitsproblemen gezamenlijk worden opgelost en de juiste, goed gekwalificeerde verloskundige op de juiste plek wordt ingezet. Hiermee verstevigen wij met onze hechte organisatie juist de positie van alle verloskundigepraktijken in de eerste lijn. Zodat zij hun specifieke vak kunnen blijven uitoefenen, ook in de toekomst en de cliënt of patiënt niet onnodig hoeft te worden gezien in het ziekenhuis maar veilig haar zorg zoveel mogelijk dichtbij huis kan ontvangen. De zwangere wordt hier beter van, want is verzekerd van de juiste zorg. Alle deelnemers kennen elkaar, zijn op de hoogte van elkaars werkwijze en hebben korte lijnen voor overleg. Ze maken gezamenlijke afspraken met respect voor ieders professie. De zwangere krijgt zo ’the best of 3 worlds’ en de zorgverleners voelen zich een team dat wordt ondersteund door vele collega’s. Dat is in de huidige tijden van krapte van zorgverleners een groot goed.

Dias Pereira: ‘Wij zijn blij met de steun vanuit de regering dat wij mogen doorbouwen aan onze prachtige organisatie en daar plukken onze zwangeren én hun baby’s de vruchten van; iedereen verdient een optimale start in het leven!’

Meer ervaringsverhalen

‘Gefrituurde spruitjes’

Er zijn allerlei typische kenmerken die passen bij een beroep. Ook in communicatieve zin. Deze worden vaak, door anderen, uitvergroot. De dokter met een witte jas die voorovergebogen bij het bed van...

Lees meer

Steun uit onverwachte hoek

Ziekenhuisopnames komen op allerlei manieren tot stand. Mensen kunnen vandaag de dag zelf hun operatie plannen, soms worden ze geadviseerd door de huisarts om naar het ziekenhuis te gaan en soms...

Lees meer

‘Tijd parkeren’

Soms wordt je getroffen door een bepaalde aanblik of beeld. Ik werd in consult gevraagd op de dagbehandeling en raakte in gesprek met een mevrouw die regelmatig hier moet zijn vanwege een bepaalde...

Lees meer