Steeds meer huisartsen maken gebruik van het zorgverlenersportaal.
RKZ Zorgportaal, heeft vanaf begin dit jaar een andere look en meer functionaliteiten gekregen.  Ook huisartsenpraktijken kunnen alle dossiers van de praktijk inzien.

U kunt via dit online huisartsenportaal van het Rode Kruis Ziekenhuis de digitale ziekenhuisdossiers van patiënten uit uw praktijk raadplegen. Voorwaarden zijn wel dat u:

  • Een geldige UZI-pas heeft en via e-mail bij ons aangeeft gebruik te willen maken van RKZ Zorgportaal
  • De patiënt toestemming heeft gegeven voor inzage

Wilt u gebruik maken van het portaal dan:

  • Checkt u zo spoedig mogelijk de geldigheid van uw UZI-pas.
  • Stuurt u een e-mail naar zorgportaal@rkz.nl met uw wensen t.a.v. wie er moet worden aangemeld.
  • Vermeld in de e-mail ook uw UZI-pas nummer en uw UZI-pas abonneenummer en uw AGB code. Het UZI pas nummer(‘s) staat niet op uw pas. Zoek hier uw UZI pasnummer op.

Voor huisartsenpraktijken:

  • Praktijknaam
  • Naam huisarts(en)
  • Persoonlijke AGB code(‘s)
  • UZI pas nummer(s)
  • UZI abonneenummer(s)

Met deze gegevens kunnen wij u aan uw praktijk koppelen, zodat de patiënten van uw gehele groepspraktijk in te zien zijn.

Meer nieuws verwijzers

Capaciteit klinische geriatrie weer op orde

In februari informeerden wij u over de capaciteitsproblemen bij de afdeling Klinische Geriatrie. Zoals in die brief ook al werd benoemd is er per 1 maart een waarnemend geriater aangenomen. Daarmee...

Lees meer