Steeds meer huisartsen maken gebruik van het zorgverlenersportaal.
RKZ Zorgportaal, heeft vanaf begin dit jaar een andere look en meer functionaliteiten gekregen.  Ook huisartsenpraktijken kunnen alle dossiers van de praktijk inzien.

U kunt via dit online huisartsenportaal van het Rode Kruis Ziekenhuis de digitale ziekenhuisdossiers van patiënten uit uw praktijk raadplegen. Voorwaarden zijn wel dat u:

  • Een geldige UZI-pas heeft en via e-mail bij ons aangeeft gebruik te willen maken van RKZ Zorgportaal
  • De patiënt toestemming heeft gegeven voor inzage

Wilt u gebruik maken van het portaal dan:

  • Checkt u zo spoedig mogelijk de geldigheid van uw UZI-pas.
  • Stuurt u een e-mail naar zorgportaal@rkz.nl met uw wensen t.a.v. wie er moet worden aangemeld.
  • Vermeld in de e-mail ook uw UZI-pas nummer en uw UZI-pas abonneenummer en uw AGB code. Het UZI pas nummer(‘s) staat niet op uw pas. Zoek hier uw UZI pasnummer op.

Voor huisartsenpraktijken:

  • Praktijknaam
  • Naam huisarts(en)
  • Persoonlijke AGB code(‘s)
  • UZI pas nummer(s)
  • UZI abonneenummer(s)

Met deze gegevens kunnen wij u aan uw praktijk koppelen, zodat de patiënten van uw gehele groepspraktijk in te zien zijn.

Meer nieuws verwijzers

Uitgestelde dermatologische zorg

Onlangs kwam opnieuw de uitgestelde kankerzorg in Nederland in de pers. Dit naar aanleiding van een rapport van het IKNL. Een groot deel van die uitgestelde kankerzorg betreft mensen met huidkanker....

Lees meer

Groepsbehandeling Psychiatrie

Er is plaats in onze groepsbehandelingen. Zowel in de psychotherapeutische AFT deeltijdbehandeling als in de SOLK-groep. Aanmelden kan via Zorgdomein. Er vindt dan een intake plaats met een...

Lees meer

RKZ afdeling orthopedie hervat schouderpoli

Na een periode waarin de omstandigheden het organiseren van een schouderpoli niet toelieten, is dit vanaf heden weer opgestart. Sinds 2018 organiseert de afdeling orthopedie van ons ziekenhuis in...

Lees meer
Tracking-ID UA-6990976-18