Organisatiestructuur

Zorg centraal

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft een Raad van Bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaat Raad van Bestuur.

 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de hoofdlijnen van het beleid en de algemene gang van zaken van het ziekenhuis. De Raad van Commissarissen stelt bijvoorbeeld de begroting en de jaarrekening vast. Ook houdt zij toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en geeft ze adviezen die voor het besturen van het RKZ van belang zijn. De Raad van Commissarissen van het Rode Kruis Ziekenhuis bestaat uit vier leden.

 

In de Medische Staf zijn alle artsen en specialisten vertegenwoordigd, die werkzaam zijn bij het Rode Kruis Ziekenhuis. Zowel diegenen die in loondienst zijn als de vrij gevestigden. Het Dagelijks Bestuur van de Medische Staf (DBMS) overlegt wekelijks met de RvB.

 

Klik onderaan voor de organisatiestructuur.

 

Lees verder:

Paginaopties: