Wifi (draadloos internet) in het RKZ

In het Rode Kruis Ziekenhuis kunt u gebruik maken van draadloos internet (Wifi). Hoe werkt het? Lees de veelgestelde vragen over Wifi

Voorwaarden voor gebruik

Dankzij ons Wifi netwerk (­Bezoekers) kunt u in het Rode Kruis Ziekenhuis gratis draadloos verbinding maken met het internet met daarvoor geschikte apparaten. Voor het gebruik van Wifi gelden wel een aantal voorwaarden:

 

 • Het Rode Kruis Ziekenhuis biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
 • Het Rode Kruis Ziekenhuis is nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet, netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
 • Het Rode Kruis Ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan of vermissing van hardware of software van de gebruiker door het gebruik van het Wifi netwerk. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn of haar apparatuur.
 • Het is niet toegestaan om het Wifi netwerk te gebruiken om spam, virussen en illegale software te verspreiden en/of te gebruiken voor zaken en/of activiteiten die op basis van Nederlands recht niet zijn toegestaan.
 • De gebruiker verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. U mag niets over het Wifi netwerk van het Rode Kruis Ziekenhuis naar het internet uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit. Opnamen (foto’s, film, geluid) maakt de gebruiker uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
 • Het is niet toegestaan om opnamen (beeld en/of geluid) te maken van
  • ziekenhuispersoneel en andere zorgverleners/medewerkers in het ziekenhuis
  • andere patiënten (en hun medische gegevens) dan de gebruiker zelf of degene die hem/haar bezoekt.
  • andere bezoekers dan de gebruiker zelf of degene die hij/zij bezoekt.
 • Het Rode Kruis Ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor de informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of internet. Daar is de gebruiker geheel verantwoordelijk voor. De inhoud en strekking van de informatie mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn.
 • De normale werkzaamheden en gang van zaken in het ziekenhuis mogen niet verstoord worden door gebruik van Wifi.  
 • Zorgverleners en andere patiënten en bezoekers hebben geen last van het gebruik van mobiele apparatuur door de gebruiker (gebruik een koptelefoon, leg snoeren van opladers niet in de weg, bekijk geen aanstootgevende sites).
 • Het Rode Kruis Ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker.
 • Het gebruik van het Wifi netwerk is op basis van een ‘fair use policy’.Dit betekent dat er geen limiet is gesteld aan de hoeveelheid data die mag worden verstuurd en ontvangen. Echter, in het belang van alle gebruikers is het niet toegestaan grote bestanden (films, grote afbeeldingen) te down- of uploaden.
 • Het Rode Kruis Ziekenhuis kan ingrijpen als significant meer dataverkeer wordt gebruikt dan gemiddeld en behoudt zich het recht voor om in dat geval, of om een andere reden, de verbinding met het Wifi netwerk en de gebruiker te blokkeren.
 • In het belang van alle gebruikers behoudt het Rode Kruis Ziekenhuis zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten ‘peer-to-peer’-verbindingen te blokkeren. Ook wanneer specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Deze maatregelen dienen het belang van alle gebruikers.
 • Wilt u uw laptop, smartphone of tablet PC opladen, dan overlegt u eerst met een verpleegkundige welk stopcontact u kunt gebruiken. Trek dus niet zelf een stekker uit het stopcontact, er kan dan onbedoeld een belangrijk apparaat uitgeschakeld worden. Wilt u er op letten dat niemand over het snoer kan struikelen.
 • U plaatst een laptop niet op uw bed. U zorgt voor voldoende lucht rondom het apparaat om de laptop te koelen.
 • Bij gebruik van Wifi houdt u rekening met uw kamergenoten. Bijvoorbeeld door het geluid heel zacht te zetten of een koptelefoontje te gebruiken. ’s Nachts kan het tikken op uw toetsenbord irritant zijn voor degenen die willen slapen.
 • Het is niet toegestaan om websites te bezoeken met discriminerende, opruiende of aanstootgevende inhoud.
 • Het gebruik van uw laptop, smartphone en tablet PC is voor eigen risico. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging.

 

Door in te loggen op het Wifi netwerk van het RKZ gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en bevestigt u dat u deze onverkort zult respecteren.

 

Paginaopties: