Wat is Affect Fobie Therapie?

Een ander woord voor gevoelens is affect. Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven. Zij helpen ons juiste keuzes te maken, grenzen te stellen en tevreden te zijn in contact met anderen.

 

Op het moment dat wij vrezen overweldigd te worden door emoties of als wij geleerd hebben om gevoelens juist niet te uiten,  kunnen gevoelens angst oproepen.  Dit kan het begin zijn van een emotie- ofwel affectfobie. Een fobie is een overmatige angst. Wij trekken ons terug, durven niet kwetsbaar te zijn en hebben weinig plezier in het leven.

 

De gevolgen kunnen zijn: spanning, onrust, moeheid, vage lichamelijke klachten of juist overspoeld worden door emoties.

 

Een AFT groepsbehandeling heeft het doel onze psychische gezondheid te vergroten door het vrij kunnen beleven van alle gevoelens. Dan kunnen wij uiten wat ons beweegt in relatie met de mensen om ons heen.

 

Door ongunstige omstandigheden in het verleden kunnen overlevingsmechanismen ontstaan.  Als er bijvoorbeeld niet voldoende vrijheid was zich te uiten als kind, kan dit op volwassen leeftijd leiden tot remmende gevoelens als angst, schaamte of schuldgevoelens. De AFT methode is gericht op het vinden van een nieuwe balans en het terugvinden van de kleur die gevoel kan geven aan ons leven.

 

Wij bieden de AFT methode aan als groepsbehandeling. Met behulp van een beproefde combinatie van verbale en ervaringsgerichte therapieën. Dit wordt gegeven door een energiek en kleurrijk multidisciplinair behandelteam.

Er wordt gewerkt met groepen, omdat de moeilijkheden die mensen ondervinden in het dagelijks leven ook voorkomen in de omgang met groepsgenoten en therapeuten. Dit kan in de groep herkend worden en biedt de mogelijkheid te oefenen met anders denken en ander gedrag.

Voorbeeld

Stel dat iemand vroeger heeft geleerd dat men niet boos mag zijn en dat het verkeerd is om zich boos te voelen en te uiten. Dit kan ertoe leiden dat men als volwassene moeite heeft met het voelen van boosheid. Terwijl boosheid ook een gezonde functie kan hebben. Bijvoorbeeld als iemand constant onredelijke verzoeken krijgt van zijn of haar baas, dan is het heel normaal om boosheid te voelen. Deze boosheid kan dan worden gebruikt om assertief te reageren naar de baas en redelijke grenzen te stellen.

 

Echter, als iemand bang is om boosheid te voelen en te uiten, doordat hij / zij bijvoorbeeld denkt dat anderen hem / haar zullen afwijzen, dan zal diegene zich niet assertief kunnen gedragen. Ook kan diegene dan proberen om zijn / haar baas zo veel mogelijk te vermijden om zo te voorkomen dat boosheid wordt opgeroepen. Het kan zelfs gebeuren dat iemand bijvoorbeeld besluit om zich ziek te melden, om maar uit de buurt te zijn van de baas. Of dat iemand zich schuldig gaat voelen omdat hij / zij boosheid voelt richting de baas, waardoor iemand kan gaan piekeren, somber wordt en / of boos wordt op zichzelf.

Paginaopties: