Voorbereiding op ontslag

De voorbereidingen die worden getroffen voor u het (kinder)brandwondencentrum verlaat, hangen af van het ontslagtraject. Dit zijn de meest voorkomende mogelijkheden:

Ontslag naar huis zonder hulp

Uw kind gaat naar huis en u kunt het thuis zelf de nodige zorg geven. Voor het ontslag gaat u hier al mee beginnen. Bijvoorbeeld in de vorm van helpen bij het douchen, het verzorgen van de nieuwe huid of het verbinden van de kleine restwondjes. De verpleegkundige helpt u hierbij.

Ontslag naar huis met hulp

Soms is thuis extra hulp nodig van de thuiszorg, bijvoorbeeld voor de verzorging van uw kind. De mogelijkheden worden voor het ontslag met u besproken. Vanuit het (kinder)brandwondencentrum dienen wij vervolgens een aanvraag in voor de hulp.

Overplaatsing naar een andere instelling

Ontslag naar huis is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als uw kind nog een tijd lang moet revalideren in een revalidatiecentrum. We bespreken dit vervolgtraject samen met u en zo mogelijk met uw kind. We kunnen ook voor u een afspraak maken met de instelling om eens een kijkje te nemen.

 

De medewerkers van het kinderbrandwondencentrum dragen de aandachtspunten in de behandeling en verzorging over aan de andere instelling, zodat de behandeling verantwoord kan worden voortgezet. 

Paginaopties: