Vasculaire preventie polikliniek

Patiënten met hart- en vaatziekten of met meerdere risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten (o.a. verhoogd cholesterol, verhoogde bloeddruk, suikerziekte, overgewicht, roken) kunnen verwezen worden (door huisarts of specialist) naar de vasculaire preventie polikliniek van het RKZ.

 

Hier bieden de specialist en vasculair verpleegkundige op één ochtend een uitgebreid onderzoeksprogramma aan (standaard vragenlijst, lichamelijk onderzoek, nuchter bloed- en urine onderzoek, ECG, bloeddrukmeting gedurende één uur en vaatonderzoek d.m.v. enkel/arm-index in rust en echo van de hals-, buik- en liesslagaders).

 

Met dit programma brengen zij alle bekende aanwezige risicofactoren van hart- en vaatziekten in kaart om daarna aan de hand van de gevonden resultaten een risicoprofiel en een behandelplan op te stellen.

 

De behandeling bestaat uit persoonlijk advies en ondersteuning bij lifestyle aanpassingen op het gebied van voeding, beweging, roken en overgewicht en indien nodig voorschrijven van medicatie. De resultaten van de onderzoeken worden door ons besproken. Er gaat dezelfde dag een brief uit naar de verwijzend huisarts of specialist met resultaten, risicoprofiel en behandelplan.

 

Terug

Paginaopties: