De start van de Vasculaire Preventie Poli

Na een succesvolle proefperiode is de Vasculaire Preventie Poli van het Rode Kruis Ziekenhuis vanaf februari 2007 een feit. Patiënten worden bij de polikliniek in één ochtend helemaal gescand op alle bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Aan de hand van de gevonden resultaten wordt een risicoprofiel en behandelplan opgesteld. Alle gegevens van de tests worden meteen digitaal verwerkt en er wordt direct een risicoscore berekend. Met één druk op de knop heeft de behandelend specialist alle gegevens paraat. "Na de tests geven we mensen persoonlijk advies en ondersteuning bij het aanpassen van de leefstijl. Denk daarbij bijvoorbeeld aan veranderingen in het voedings- of bewegingspatroon, stoppen met roken of het aanpakken van overgewicht.  Indien nodig schrijven we medicijnen voor", aldus Emile de Bruijne, internist-vasculair geneeskundige bij het Rode Kruis Ziekenhuis. Samen met een vasculair verpleegkundige die voorlichting geeft, de patiënt begeleidt en het onderzoekstraject coördineert, is hij de drijvende kracht achter de poli.

Onderzoeksprogramma

De Vasculaire Preventie Poli is momenteel vooral bedoeld voor secundaire preventie. Dat wil zeggen: voor patiënten die al onder behandeling zijn van een arts als gevolg van hart- en vaataandoeningen. Tot het onderzoeksprogramma behoort onder andere een uitgebreide vragenlijst, onderzoek naar de lichamelijke conditie, het bloed en de urine, een ECG (hartfilmpje), bloeddrukmeting van één uur en vaatonderzoek door middel van enkel/ arm-index (bloeddrukmeting aan enkels en armen) in rust en echo van de hals-, buik- en liesslagaders. Patiënten, die zijn verwezen door huisarts of specialist, melden zich op dinsdagochtend om 8.00 uur nuchter bij polikliniek Interne Geneeskunde. Gestart wordt met de onderzoeken die nuchter moeten worden gedaan. Daarop volgt een ontbijt van het ziekenhuis en de overige onderzoeken. Na drie uur is de diagnose gesteld en volgt eerst een gesprek met de vasculair verpleegkundige en daarna met de internist-vasculair geneeskundige. Daarna kan de patiënt naar huis, voorzien van een gezonde dosis informatie en als de bevindingen daar aanleiding toe geven een behandelplan, medicatie en zonodig een vervolgafspraak.

Vasculaire geneeskunde

Van hart- en vaatziekten is sprake bij mensen met onder andere een hartaanval, herseninfarct, TIA of vernauwing van een slagader in het been (etalagebeen). De risicofactoren voor het ontstaan hiervan zijn met name verhoogde bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte (diabetes), roken en overgewicht. Patiënten met hart- en vaatziekten zijn dan ook op allerlei plaatsen in het ziekenhuis te vinden. Afhankelijk van de klachten worden ze door verschillende specialisten gezien: de cardioloog, vaatchirurg, radioloog, internist, neuroloog, dermatoloog of de oogarts. In de loop van de tijd raken vaak meerdere organen en disciplines betrokken. Het overzicht over de individuele patiënt dreigt hierdoor verloren te gaan. Een internist-vasculair geneeskundige is eigenlijk een soort coördinator, die alle aanwezige risicofactoren in kaart brengt. Binnen het RKZ is deze poli bij uitstek geschikt om verschillende betrokken specialisten samen te brengen tot een multidisciplinair team om samen de patiënt te kunnen behandelen.

Paginaopties: