Voordelen van de ziekenhuispas

Het digitaal aanmelden met de ziekenhuispas bij de aanmeldzuil heeft zowel voor de patiënt als voor het ziekenhuis voordelen:

 

    • de digitale aanmeldzuil print voor u direct de tijd van de afspraak, de balie, de route naar de balie en de naam van de specialist uit. Over enige tijd wordt hier ook de wachttijd in de wachtkamer aan toegevoegd. Mocht de wachttijd oplopen dan kunt u bijvoorbeeld nog een kopje koffie drinken in de centrale hal of buiten even wandelen.

 

    • nadat u zich heeft aangemeld bij de digitale aanmeldzuil in de centrale hal, weet de specialist van uw komst. U hoeft zich bij de meeste polikliniekbalies dus niet meer persoonlijk aan te melden: u kunt direct plaatsnemen in de wachtkamer. Als u meerdere afspraken op een dag heeft, wordt u verzocht om voor de volgende afspraken u te melden bij de balie van de polikliniek.

 

    • over enige tijd kunt u ook uw persoonlijke gegevens zelf wijzigen via de digitale aanmeldzuil.

 

    • de nieuwe bewegwijzering is door vermindering van het aantal balies en het gebruik van ‘kleurroutes’ duidelijker dan voorheen.

 

  • het digitaal aanmelden en een nieuwe indeling van de poliklinieken zorgt voor een efficiëntere werkwijze achter de balies. 

Paginaopties: