We krijgen in de brandwondenzorg steeds meer te maken met patiënten die uitgebreide littekens hebben. Veel van deze patiënten krijgen bewegingsbeperkingen bij gewrichten doordat brandwondenlittekens samentrekken (contraheren).

Er zijn verschillende technieken om de contractie op te heffen, maar over de beste chirurgische behandelingsstrategie van contracturen bestaat nog geen consensus. Vaak wordt een transplantatie gebruikt die een week nodig heeft om in te groeien. Als het transplantaat niet ingroeit, resteren wonden die weer samentrekken. Betere resultaten kunnen geboekt worden door beschikbare gezonde huid uit de omgeving optimaal te benutten. De huid moet met een huidsteel aan de oorsprong vast zitten om doorbloed te blijven.

Het nadeel is dat de verste punt van de lap vaak slecht doorbloed is. Door nieuwe inzichten is nu bekend dat er overal in het lichaam bijzondere bloedvaten onderhuids zitten die opgespoord kunnen worden met de Doppler-techniek. Als deze vaten, perforatoren genaamd, de huidplastiek van bloed blijven voorzien dan moeten grotere en veiligere huidplastieken gedaan kunnen worden. In een multicentrisch gerandomiseerde studie onderzoeken wij of perforator gebaseerde interpositieplastieken de meest duurzame behandelingsstrategieën zijn. Als controlebehandeling wordt het volledig dikte huidtransplantaat genomen. Een voordeel van perforator gebaseerde plastieken is dat deze zowel huid als onderhuids vetweefsel bieden. Maar vascularisatie is hierbij van essentieel belang. Wij onderzoeken dan ook klinimetrische kwaliteiten van veelbelovende geavanceerde technieken evenals technieken die reeds in gebruik zijn, zoals Doppler.

Ten slotte is het belangrijk om het effect van onze behandeling te kunnen aantonen. Hoe meten we nu of een litteken beter is geworden? Zijn we in staat het volume van littekens te meten? Door onze nauwe samenwerking met de afdeling Klinimetrie (= de leer van het testen van meetinstrumenten) van het Amsterdam UMC, worden dit soort vragen hopelijk beantwoord.

Meer onderzoek brandwonden research