Stollingsonderzoek

Bij dit onderzoek gaat het om het opsporen van defecten in de bloedstolling. Het kan gaan om een tekort of juist een teveel aan stollingsactiviteit van het bloed.

 

De meest bekende ziekte, waarbij een stolling(sfactor) ontbreekt is hemofilie (bloederziekte). Bij een verhoogde stolling(sneiging) bestaat het risico op trombose.

 

Soms moet bij patiënten de stolling kunstmatig laag gehouden worden met het dagelijks gebruik van medicijnen  (antistollingsmedicatie). Bijvoorbeeld Sintrom. Het bloed moet dan regelmatig worden gecontroleerd via een stoltest. De uitkomst van de test bepaalt of de dosering van de medicijnen moet worden aangepast.

 

Terug

Paginaopties: