Contact & locatie

Wie belt u wanneer?

  • Tijdens kantooruren (ma t/m vrij 8-17 uur): altijd eerst uw eigen huisarts  

 

  • Buiten kantooruren: de Huisartsenpost Heeft u klachten die niet kunnen wachten tot uw huisarts weer beschikbaar is? Dan belt u eerst met de Huisartsenpost:  0251 - 265265. U krijgt een speciaal daartoe getrainde medewerker aan de telefoon. Zij/hij luistert naar uw hulpvraag en onderzoekt aan de hand van vragen de ernst en urgentie van uw klachten.  

 

  • In levensbedreigende gevallen belt u ALTIJD 112. Zowel tijdens als buiten kantooruren.

Locatie Huisartsenpost

De Huisartsenpost bevindt zich op de begane grond van het ziekenhuis. Na de receptie gaat u naar links, bij het winkeltje linksaf en daarna loopt u door tot net voorbij de liften. De Huisartsenpost bevindt zich aan uw linkerhand.

Locatie Spoedeisende Hulp (SEH)

De SEH bevindt zich op de begane grond van het ziekenhuis. Na de receptie gaat u naar links, bij het winkeltje rechtsaf. De SEH bevindt zich achter de klapdeuren.

Paginaopties: