Mw. drs. G.J. de Vries Geestelijk verzorger

Mevrouw de Vries is sinds oktober 2017 werkzaam als geestelijk verzorger bij het Rode Kruis Ziekenhuis. Tevens is zij sinds 2000 als zodanig werkzaam bij verpleeghuis/revalidatiekliniek Zuiderhout te Haarlem, stichting Zorgbalans. 

Aandachtsgebieden 

 • Ethiek van de zorg
 • Moreel beraad en moreel counselen voor medewerkers
 • Patiënten/familie begeleiden
 • Kwaliteit van zorg 

Opleiding

 • Godgeleerdheid, Vrije Universiteit (1988-1996)
 • Predikantsopleiding, Remonstrants Seminarium, Rijksuniversiteit Leiden. (2007-2012)
 • Ethiek in de Zorg, Radbouduniversiteit Nijmegen (2016) 

Lidmaatschap/ nevenfuncties

 • VGVZ (Vereniging van Geestelijk VerZorgers)
 • SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers)
 • Klachtenfunctionaris stichting Zorgbalans
 • Aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling stichting Zorgbalans

Paginaopties: